Η Στρατηγική μας

Εάν πρόκειται να υπάρξει κάποιο είδος κοινωνικής αλλαγής, πρέπει να υπάρχει ένα διαφορετικό είδος εκπαίδευσης, ώστε τα παιδιά να μην εκπαιδεύονται στη συμμόρφωση.
Krishnamurti

Χρειάζεται να συντονίσουμε τη δράση μας για εκπαιδευτική αυτονομία με την πράξη όσων  θα έπρεπε να είναι νόμιμο και δημόσιο, ταυτόχρονα.
Όλες οι ηλικίες πρέπει να έχουν ίσο λόγο και συμμετοχή.

Φέρνουμε μαζί λοιπόν:

 • τη διαχείριση του εγχειρήματος και τη μάθηση σύμφωνα με αυτό και εντός αυτού
 • μαθητές, μέντορες, ερευνητές, γονείς, ακτιβιστές
 • διαδικτυακή και δια ζώσης αλληλεπίδραση για υβριδική συνεργασία και υβριδική μάθηση πέραν συνόρων
 • τοπικές και διεθνής κοινότητες

   

O στόχος μας είναι

 • να φέρουμε την ευθύνη και το λειτούργημα της μάθησης στην κοινότητα, να μαθαίνουμε μαζί και ο ένας από την άλλη.
 • η κανονικοποίηση των κοινοτήτων μάθησης ως επιλογή από και για όλες τις ηλικίες, που συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα λήψης αποφάσεων στους κάτω των 18 ετών.
 • περιβάλλοντα μάθησης που διασφαλίζουν το απαραβίαστο της ελευθερίας της συνείδησης να είναι διαθέσιμα σε όλους όσους επιθυμούν να τα χρησιμοποιήσουν.
 • αυτή η προσέγγιση της μάθησης να είναι θεσμοθετημένη, κοινωνικά ενσωματωμένη και δημόσια διαθέσιμη.

Η στρατηγική μας είναι

 • δημιουργία και σύνδεση ευέλικτων κοινοτήτων μάθησης που υποστηρίζουν και ενισχύουν η μία την άλλη διατηρώντας παράλληλα την αυτονομία τους
 • η διεύρυνση των δυνατοτήτων της πρότυπης νομικής δομής μας μέσα απο τη χρήση της από αυτές τις κοινότητες ανεξάρτητα και σε διασυνδεση, για τη διασφάλιση και προώθηση της ελευθερίας επιλογής στη μάθηση
 • καινοτόμος χρήση νέων τεχνολογιών μάθησης· συνδυάζοντας ψηφιακές και φυσικές έδρες για να ξεπεραστούν περιορισμοί στη συνεργασία και τη συνύπαρξη πέρα ​​από τα σύνορα.

   

Ξεκινάμε και συν-δημιουργούμε τη Free to Learn – Διεθνή Κοινότητα για την Ελευθερία Επιλογής στη Μάθηση. Περιλαμβάνει την κοινότητα της Ακαδημίας ‘Ανοιξης, αλλά δεν είναι αποκλειστική σε αυτήν.

Εξελίσσουμε νομική στρατηγική ένωσης με διατήρηση αυτονομίας των επιμέρους εγχειρημάτων προς τη δημιουργία Διακρατικής Ένωσης για την Ελευθερία επιλογής στη μάθηση και τη διεκπαιρέωση Διεθνούς ‘Εκκλησης για επαναπροσδιορισμό της εκπαίδευσης

Μπορείτε να συμμετάσχετε με τη Δήλωση ενδιαφέροντος για ελευθερία επιλογής στη μάθηση

Για να μάθετε περισσότερα, σας προσκαλούμε να κάνετε βουτιά στο Καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό και τους Κύκλους μας. Ο σχεδιασμός και ο συνδυασμός αυτών είναι που μας επιτρέπουν να ξεπεράσουμε σύνορα.

Η δημοκρατία πρέπει να γεννιέται εκ νέου με κάθε γενιά και η εκπαίδευση είναι η μαία της.
John Dewey