Επικοινωνώ... άρα υπάρχω!

Επικοινωνώ... άρα υπάρχω!

Επικοινωνώ... άρα υπάρχω!


10/07/2022

Με τη Βάλια Λουτριανάκη 

Για Γονείς

Βασικές αρχές δημόσιας ομιλίας και άσκηση στη συγγραφή και εκφώνηση λόγων.

Παιχνίδια επικοινωνίας και επίλυση συγκρούσεων με τη μέθοδο της μη-ήττας (μοντέλο Gordon). Πώς αποφεύγουμε τα 12 εμπόδια επικοινωνίας που «γκρεμίζουν γέφυρες» ανάμεσα σε γονείς και παιδιά, δασκάλους και μαθητές, φίλους;

 

View full calendar