Δίδαξέ το αλλιώς!

Δίδαξέ το αλλιώς!

Δίδαξέ το αλλιώς!


08/07/2022

Με τη Βάλια Λουτριανάκη

Για Εκπαιδευτικούς

Θα μπορούσαμε σε κάθε μάθημα και σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο να εντάξουμε βιωματικές δράσεις χωρίς να δίνουμε την αίσθηση ότι κάνουμε κάτι χρονοβόρο και «εκτός μαθήματος»; Ας αναζητήσουμε ιδέες για να ανακαλύψουμε μαζί με τους μαθητές μας τη χαρά της γνώσης σε ένα πλαίσιο που έχει πραγματικό νόημα.

 

View full calendar