Αυτοσχεδιασμοί

Αυτοσχεδιασμοί

Αυτοσχεδιασμοί


09/07/2022

Με τον Κωνσταντίνο Αντωναρόπουλο

Ο Κωνσταντίνος σπούδασε φιλοσοφια και συνέχισε την εξειδίκευσή του στον τομέα της Ρητορικής. Εμψυχώνει εργαστήρια που έχουν ως βάση τη μη τυπική εκπαίδευση.

Για Παιδιά

Με μοναδικό εφόδιο το λόγο και εργαλείο τις αυθόρμητες ιδέες σε αυτό το εργαστήριο θα δημιουργήσουμε κείμενα, σενάρια και ρόλους που ποτέ δεν έχουν παρουσιαστεί. Ο Αυτοσχεδιασμός ως τρόπος έκφρασης θα μας βοηθήσει να λύσουμε το σώμα και το μυαλό σε μια διαδικασία όπου δεν υπάρχουν λάθη.

 

View full calendar