News
Free to Learn – Διεθνής Κοινότητα για την Ελευθερία επιλογής στη μάθηση

Free to Learn – Διεθνής Κοινότητα για την Ελευθερία επιλογής στη μάθηση

Ανοιχτό κάλεσμα για δημιουργία Διεθνούς
Κοινότητας για την Ελευθερία επιλογής στη μάθηση

Η κίνηση αυτή ξεκίνησε το 2015 με συνεργασία ομάδων, οικογενειών, ατόμων και οργανώσεων με στόχο τη διασφάλιση του δικαιώματος στην επιλογή στη μάθηση στην Ελλάδα και όπου αλλού καταπατείται ανάλογα το δικαίωμα.
Εξαρχής ο στόχος ήταν η υπέρβαση των εμποδίων μέσω της δημιουργίας ποικιλόμορφων εγχειρημάτων που λειτουργούν συνδυαστικά και τη δημιουργία όλο και πιο ισχυρού πανελλαδικού δικτύου σε στενή συνεργασία με το διεθνές δίκτυο.
Οι τρεις οργανώσεις που περιγράφονται παρακάτω έχουν κυριολεκτικά εξελιχθεί η μία μέσα από την άλλη, με συγκεκριμένη στρατηγική σύμπραξης και αλληλοϋποστήριξης και κοινό στόχο τη συμμαχία για την ελευθερία επιλογής στη μάθηση εντός και εκτός Ελλάδας.

Η Ακαδημία Άνοιξης ξεκίνησε τo 2015 ως ομάδα μελέτης για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και το 2017 εξελίχθηκε σε ετήσια 5ήμερη διαηλικιακή κοινότητα ευέλικτης μάθησης (agile learning).
Στόχος: η άμεση πράξη του δικαιώματος να διαλέγεις τι/πότε/πώς/με ποιόν θα μάθεις με σύγχρονη εργασία για τη διασφάλιση του.
Μεταξύ πολλών άλλων μέλη της εργάστηκαν για τη σύνθεση και κατάθεση μιας ολοκληρωμένης νομικής πρότασης προς το Υπουργείο Παιδείας για θεμελιώδη μεταρρύθμιση του Εκπαιδευτικού Συστήματος με την Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα «Πλειάδες» τo 2015.

Το 2016 ολοκλήρωσαν το Start a School 101 με το ΑΕRO (Alternative Education Resource Organization) δημιουργώντας νομική στρατηγική, πρότυπο Καταστατικό και Εσωτερικό Κανονισμό ειδικά σχεδιασμένα να υπερβαίνουν τους περιορισμούς του δικαιώματος στην Ελλάδα και όπου αλλού καταπατείται ανάλογα.


Ακολούθησε το 2017 η δημιουργία της EUDEC Greece το Ελληνικό παράρτημα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη Δημοκρατική Παιδεία (EUDEC).
Στόχος: προώθηση της Δημοκρατικής Παιδείας και συναφών εναλλακτικών μοντέλων στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή και διεθνή κοινότητα.

Μεταξύ πολλών άλλων διεκπεραίωσε το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για τη Δημοκρατική Παιδεία στην Κρήτη το 2018 (EUDEC18), και το πρόγραμμα «Σύμπραξη Σχολείων για τη Δημοκρατία στην Εκπαίδευση» που εγκρίθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Σύμπραξη μεταξύ Δημοκρατικών Σχολείων της EUDEC και Ελληνικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με στόχο τη διάχυση των τεχνικών της Δημοκρατικής Παιδείας.

Επόμενο βήμα τo 2019 ήταν η δημιουργία του Σωματείου ΣυνΠαιδεία “Κοινότητα Υποστηρικτών Εναλλακτικών Μορφών Εκπαίδευσης Και Χειραφετικής Παιδαγωγικής”.
Είναι το μοναδικό ελληνικό σωματείο για την προάσπιση του δικαιώματος της ελεύθερης επιλογής στην προσέγγιση της μάθησης και πρώτη εκδοχή της πρότυπης νομικής δομής που δημιουργήσαμε το 2016. 

Μεταξύ πολλών άλλων από το 2020 το σωματείο αποτελεί νόμιμο εκπρόσωπο του παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη Δημοκρατική Παιδεία στην Ελλάδα (EUDEC Greece).

Εδώ έχουμε μία νομική σύμπτυξη του τύπου που προτείνουμε. Δημιουργήσαμε Ελληνικό Σωματείο που δίνει περαιτέρω νομική ισχύ στην Ελλάδα σε παράρτημα Ευρωπαϊκής οργάνωσης.

Αναφερόμαστε πλέον στο Σωματείο ΣυνΠαιδεία/EUDEC Greece.

Επόμενο βήμα το 2022 ήταν η ίδρυση του σωματείου Ακαδημία Άνοιξης “Κοινότητα Διαγενεακής και Διαθεματικής Μάθησης Χωρίς Σύνορα” με την επόμενη εξέλιξη της πρότυπης νομικής δομής για να δίνει δικαίωμα λήψης αποφάσεων στους κάτω των 18 ετών και να νομιμοποιεί και να κανονικοποιεί τις κοινότητες μάθησης.

Η Ακαδημία Ανοιξης είναι διεθνής κοινότητα δημοκρατικής, ευέλικτης και αυτοκατευθυνόμενης μάθησης για όλες τις ηλικίες και κοινωνικο-οικονομικές ομάδες που λειτουργεί όλο τον χρόνο. 

O στόχος 

 • να φέρουμε την ευθύνη και το λειτούργημα της μάθησης στην κοινότητα
 • η κανονικοποίηση των κοινοτήτων μάθησης ως επιλογή για όλες τις ηλικίες, που συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα λήψης αποφάσεων στους κάτω των 18 ετών.
 • περιβάλλοντα μάθησης που διασφαλίζουν το απαραβίαστο της ελευθερίας της συνείδησης διαθέσιμα σε όλους όσους επιθυμούν να τα χρησιμοποιήσουν.
 • αυτή η προσέγγιση της μάθησης να είναι θεσμοθετημένη, κοινωνικά ενσωματωμένη και δημόσια διαθέσιμη.

Η στρατηγική 

 • δημιουργία και σύνδεση ευέλικτων κοινοτήτων μάθησης που υποστηρίζουν και ενισχύουν η μία την άλλη διατηρώντας παράλληλα την αυτονομία τους
 • η διεύρυνση των δυνατοτήτων της πρότυπης νομικής δομής μας μέσα απο τη χρήση της από αυτές τις κοινότητες ανεξάρτητα και σε διασυνδεση, για τη διασφάλιση και προώθηση της ελευθερίας επιλογής στη μάθηση
 • καινοτόμος υβριδική χρήση νέων τεχνολογιών μάθησης συνδυάζοντας ψηφιακές και φυσικές έδρες για να ξεπεραστούν περιορισμοί στη συνεργασία και τη συνύπαρξη πέρα ​​από τα σύνορα.

 

Free to Learn – Διεθνής Κοινότητα για την Ελευθερία επιλογής στη μάθηση.

Το 2023 η Ακαδημία ‘Ανοιξης σε συνεργασία με περαιτέρω ομάδες και άτομα κάνει ανοιχτό κάλεσμα για δημιουργία Διεθνούς Κοινότητας για την Ελευθερία επιλογής στη μάθηση.
Το κίνημα για την εξασφάλιση του δικαιώματος επιλογής στη μάθηση ακόμα ασθενεί όσον αφορά το κρατικό και διακρατικό συντονισμό.
Απαιτείται ‘Ενωση και Συνέχεια.

Ο άμεσος στόχος:

 • Συγκέντρωση και συσπείρωση των ατόμων, ομάδων και οικογενειών που θέλουν το δικαίωμα στην επιλογή στη μάθηση μέσω:
  • του δικαιώματος στην πλήρη παιδαγωγική αυτονομία
  • του δικαιώματος στην παιδαγωγική αυτονομία ως δίοδο για τη δημιουργία/θεσμοθέτηση κοινοτήτων μάθησης
  • του worldschooling (οικουμενική μάθηση)
  • της δημιουργίας τυπικών και άτυπων δομών μάθησης (από αυτοοργανωμένα σχολεία έως ιδιωτικά)
  • της ουσιαστικής μεταρρύθμισης στο δημόσιο τομέα
  • συνδυασμού των παραπάνω
 • Σταθερή συνάντηση, συνεργασία και συντονισμός για ουσιαστική δράση με μάζες πολιτών ικανές να φέρουν πολιτική/νομοθετική/κοινωνική μεταρρύθμιση προς την εξασφάλιση του δικαιώματος επιλογής στη μάθηση

Τα μέσα

Σε αυτούς του κύκλους απαντάμε ερωτήσεις, διερευνούμε προτάσεις που έχουν άτομα, ομάδες και οικογένειες, σχετικά με την επιλογή στη μάθηση και συντονίζουμε τη δράση μας προς τα εκεί. Συντονίζουν άτομα και ομάδες που ασχολούνται με το δικαίωμα επιλογής στη μάθηση.

Στρατηγική 

Η εμπειρία μας έως τώρα μας έδειξε ξανά και ξανά ότι για να τα καταφέρουμε χρειάζεται 

 • να τα καταφέρουμε πέραν οικονομικο-κοινωνικών συνόρων
 • να κάνουμε ό  τι είναι αναγνωρισμένο ανθρώπινο δικαίωμα και νόμιμο σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα ΤΩΡΑ
 • να γίνουν γνωστά, σεβαστά και κανονικά τα καταπατημένα δικαιώματα ΜΕΣΑ απο την πράξη τους
 • να δημιουργηθεί το κεφάλαιο για θέσεις εργασίας στον τομέα 
 • να υπάρχει κοινή γραμμή με τις προτάσεις της ΕΕ και με όσες διεθνείς συμβάσεις έχει ήδη υπογράψει η Ελλάδα
 • να συντονιστούμε νομικά για να γίνουν πλέον οι μάζες πολιτών ικανές για θεσμοθετικές αλλαγές
 • ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ να γίνει συστηματική καταγγελία των παραβιάσεων από όλα τα μέτωπα (Παιδεία και Πρόνοια) 
 • να είναι διακρατική νομική συμμαχία
 • να γίνει διακρατική έκκληση για νομιμοποίηση της επιλογής στη μάθηση και την μεταφορά της υποχρεωτικότητας στα κράτη να την παρέχουν δημόσια
 • να μην εκπροσωπούνται οι ανήλικοι απο τους ενήλικες αλλά να εκπροσωπούμε μαζί την έκκληση και την καταγγελία

Με λίγα λόγια, για να τα καταφέρουμε, χρειάζεται να μη μας χωρίζει κάτι και να συντονίσουμε τη νομική και πολιτική δράση για εκπαιδευτική αυτονομία με τη πράξη όλων όσων θα έπρεπε να είναι νόμιμα και δημόσια στη χώρα μας. Συγχρόνως. 

Η ιδέα ότι πρέπει να γίνει πρώτα το πρώτο και μετά το δεύτερο δεν έχουμε δει να λειτουργεί.

Επίσης χρειάζεται να έχουν ίσο λόγο και δράση όλες οι ηλικίες.

 

Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα

 • ‘Εχουμε δημιουργήσει στενές συνεργασίες με διεθνής οργανώσεις υψίστης σημασίας για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.
 • Έχουμε συνδέσει ευρωπαϊκές οργανώσεις με ελληνικά εγχειρήματα δημιουργώντας παράρτημα. 
 • ‘Εχουμε δημιουργήσει πρότυπα σωματεία που δίνουν νομική/πολιτική ισχύ στο παράρτημα στο Ελληνικό πλαίσιο και εκπροσωπούν ανοιχτά και επίσημα το κίνημα. 
 • ‘Εχουμε φέρει κοντά πολλά εγχειρήματα (τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης) εντός Ελλάδας
 • Έχουμε φέρει πολλούς πρωτοπόρους και άτομα κλειδιά της διεθνούς κοινότητας για εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ελλάδα
 • Έχουμε κάνει πράξη ή υποστηρίξει πράξη του δικαιώματος επιλογής στη μάθηση σε διάφορα μέρη της χώρας και εκτός αυτής τα τελευταία 8 χρόνια.
 • Εξελίσσουμε σύστημα συλλογικής παρουσίασης/προώθησης/κανονικοποίησης της δράσης και πλατφόρμα ουσιαστικής υβριδικής συνεργασίας.
 • Έχουμε δημιουργήσει πρότυπο Καταστατικό και Εσωτερικό κανονισμό ανοικτής πρόσβασης για αυτόνομη και συλλογική χρήση.Αυτά είναι στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
 • Έχουμε μεταφράσει βιβλία, άρθρα, βίντεο και άλλα στα ελληνικά
 • ‘Εχουμε δημιουργήσει σχέσεις με νομικούς και ανάλογες διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας για νομική εκπροσώπηση του εγχειρήματος
 • Εξελίσσουμε νομική στρατηγική ένωσης/αδελφοποίησης με διατήρηση αυτονομίας των επιμέρους εγχειρημάτων προς τη δημιουργία Διακρατικής Ένωσης για την Ελευθερία επιλογής στη μάθηση και τη διεκπαιρέωση Διεθνούς ‘Εκκλησης για επαναπροσδιορισμό της εκπαίδευσης

Το εγχείρημα είναι συνέχεια της εργασίας των Σωματείων της Ακαδημίας Άνοιξης και της ΣυνΠαιδεία/EUDEC Greece. 

Βασίζεται στην εργασία που έχει ήδη γίνει και στη στρατηγική που έχει ήδη στηθεί. 

Οι υπάρχοντες Κύκλοι και των δύο Σωματείων που αφορούν την εργασία είναι σε διαδικασία σύμπτυξης για να εργαζόμαστε συλλογικά. 

Η κοινότητα στοχεύει μεταξύ άλλων στη δημιουργία διακρατικής ένωσης με ανάλογη πρότυπη νομική μορφή.

Επόμενα βήματα

 • Στελέχωση και χρηματοδότηση των υπαρχόντων ομάδων εργασίας και δημιουργία νέων όπου χρειάζεται
 • Συμπερίληψη των ανηλίκων στις διαδικασίες