Ψηφιακή έδρα της Κοινότητας

Δημιουργούμε ψηφιακή έδρα για τη Free to Learn – Διεθνή Κοινότητα για την Ελευθερία Επιλογής στη Μάθηση.

Εδώ φέρνουμε μαζι:

  • διαδικτυακή και δια ζώσης αλληλεπίδραση για υβριδική συνεργασία και υβριδική μάθηση
  • τη διαχείριση του διεθνούς εγχειρήματος και τη μάθηση σύμφωνα με αυτό και εντός αυτού
  • τοπικές και διεθνής κοινότητες
  • όλες τις ηλικίες, μαθητές, μέντορες, ερευνητές, γονείς και ακτιβιστές
EUDEC18

Ψηφιοποιούμε τα KanBans, την κατάθεση Προσφοράς και Αιτήματος και τους Κύκλους με βάση τον τρόπο λειτουργίας των Δημοκρατικών Σχολείων και των Κέντρων Ευέλικτης Μάθησης. Στόχος η υβριδική συμμετοχή πέραν συνόρων, και διαζώσης και διαδικτυακά, με συμμετέχοντες να συναντιούνται δια ζώσης στο δικό τους τόπο και διαδικτυακά με μακρινές κοινότητες και άτομα.

 Οικογένειες, μαθητικές κοινότητες, άτομα, ομάδες, εγχειρήματα, σχολεία, τάξεις σε όλο τον κόσμο θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το ψηφιακό KanBan για να κάνουν προσφορά ή/και αίτημα, για να δουν τι προσφέρουν και αιτούνται άλλα μέλη της κοινότητας και για να συμμετάσχουν σε όσα ανακοινώνονται στο KanBan ανάλογα με τις επιθυμίες και με τις ανάγκες τους.

ALF’17

Η ψηφιακή έδρα είναι επίσης κόμβος συντονισμού και σύνδεσης πολλαπλών ομάδων/εδρών. Σε αυτό το ψηφιακό KanΒan ένα αυτοδιαχειριζόμενο σχολείο μπορεί να μοιραστεί κάποιο εργαστήρι, πείραμα ή κύκλο συζήτησης του με τη διεθνή κοινότητα και ανάλογα να συμμετάσχει. Επίσης θα υπάρχουν πλατφόρμες από κοινού επικοινωνίας, συντονισμού και λήψης αποφάσεων, εργαλειοθήκες και δίκτυα συνεργατών.

Ακαδημία Άνοιξης ’18

Με τη δημιουργία διεθνούς ψηφιακής έδρας τυπικής και μη-τυπικής δημοκρατικής, ευέλικτης και αυτοκατευθυνόμενης προσέγγισης της μάθησης δημιουργείται ευκαιρία στην καθιέρωση της ελευθερίας επιλογής στη μάθηση εν γένει καθώς η ψηφιακή εκπαιδευτική διάδραση αποτελεί θεμέλιο για άλλες εκπαιδευτικές επιλογές που δεν είναι ακόμα διαθέσιμες σε πολλά μέρη του κόσμου.