Η φιλοσοφία μας

Kοινότητα Διαγενεακής και Διαθεματικής Μάθησης χωρίς σύνορα

Η Ακαδημία Άνοιξης γεννήθηκε το 2015 από έρευνα για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και όπου αλλού η επιλογή στη διαδικασία μάθησης είναι περιορισμένη. Αυτή η έρευνα ήταν, και συνεχίζει να είναι, σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες και οργανώσεις εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης από όλο τον κόσμο.

Απο το 2017 έως το 2019 η Ακαδημία ‘Ανοιξης λειτούργησε ως 5ημερη εκπαιδευτική δομή ετησίως με δράσεις τα Σαββατοκύριακα στην Κέρκυρα. 
Από την αρχή στόχος ήταν η εξέλιξη σε πρότυπη εκπαιδευτική δομή με τοπικές και ψηφιακές έδρες χωρίς σύνορα.

Εξελίσσεται σε σταθερή εκπαιδευτική δομή και δημιουργεί ψηφιακή Ακαδημία ‘Ανοιξης επεκτείνoντας τις δράσεις της εκτός Κέρκυρας και εκτός Ελλάδας.

Η Ακαδημία Άνοιξης βασίζεται στην ενσώματη μάθηση, αναγνωρίζεται ότι ο νους κατοικεί στο σώμα, ολόκληρο το σώμα, πέρα από το όργανο του εγκεφάλου.

mens sana in corpore sano: νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ
ο ποιητής Ιούνιο Ιουβενάλη (60 – 127 μχ)

Γεννιόμαστε με αμέτρητες νευρολογικές ικανότητες τις οποίες μπορούμε αντί να τις χάνουμε μεγαλώνοντας, να τις καλλιεργήσουμε. Με παιχνιδιάρικη διάθεση εξαπολύεται η σοφία, υποστηρίζονται και εξουσιοδοτούνται τα ένστικτα και το σύνολο της νοημοσύνης. Οι τέχνες και οι επιστήμες έχουν πρωταρχικό ρόλο στην προσέγγιση αυτή.

Δεν σταματάμε να παίζουμε επειδή μεγαλώνουμε, μεγαλώνουμε επειδή σταματάμε να παίζουμε.
George Bernard Shaw

Θεμέλιο της Ακαδημίας ‘Ανοιξης ειναι η οικολογική συνείδηση. Με το παράδειγμα, την καθοδήγηση και την έμπνευση της ιδιοφυΐας της φύσης μπορούμε να εξελιχθούμε πέρα από αυτό που έχουμε συνηθίσει να δεχόμαστε ως τα όρια μας.

Στα πλαίσια της τυπικής και μη-τυπικής δημοκρατικής, ευέλικτης και αυτοκατευθυνόμενης προσέγγισης της μάθησης η Ακαδημία ‘Ανοιξης προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες του χρήστη. Υπηρεσίες προσβάσιμες εξίσου σε όλες τις ηλικίες, σε worldschoolers, μαθητές, φοιτητές, ενήλικες, πρόσφυγες. 

Ευρείες μορφές παιδείας που στην Ελλάδα δεν εντάσσονται ακόμα στην τυπική παιδεία π.χ. αυτο-κατευθυνόμενη εκπαίδευση, εξωσχολισμός (unschooling), σχολείο του δάσους, οικουμενική αποσχολειοποίηση (worldschooling), κέντρα ευέλικτης μάθησης και άλλες αυτόνομες, αυτοδιαχειριζόμενες μορφές μπορούν να σταθούν θεσμικά χωρίς να επιβάλλεται η ιδιωτικοποίηση τους. Μας αφορά να είναι εφικτό να ενταχθούν στη δημόσια παιδεία.

Tα παιδιά και οι έφηβοι μπορούν να παρακολουθήσουν την Ακαδημία ‘Ανοιξης ως εξωσχολική δραστηριότητα ή ως εναλλακτική του σχολείου. Αυτό εξαρτάται από το χρήστη. Για παράδειγμα αυτοκατευθυνόμενοι μαθήτριες/τες όσο και μαθήτριες/τες σχολείου είναι ευπρόσδεκτοι.

Σε αυτό το διεθνές περιβάλλον χρησιμοποιούνται διάφορες γλώσσες, η πολυγλωσσία είναι θεμελιώδες στοιχείο της προσέγγισης.

Η Ακαδημία ‘Ανοιξης 

 • είναι διεθνής κοινότητα δημοκρατικής, ευέλικτης και αυτοκατευθυνόμενης μάθησης για όλες τις ηλικίες και κοινωνικο-οικονομικές ομάδες
 • συσπειρώνει παιδιά, εφήβους και ενήλικες για τη δημιουργία συνθηκών ανοικτής μάθησης και ανταλλαγής, για τη “δια-ἄνοιξη” και εξέλιξη του ατόμου και των ενδιαφερόντων της/του.
 • προωθεί την τέχνη της ευημερίας χωρίς έτοιμες απαντήσεις αλλά προσφέροντας εργαλεία για αναζήτηση απαντήσεων, επιτρέποντας την εξερεύνηση με οδηγό την περιέργεια, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία. 
 • βασίζεται στη συμμετοχική διακυβέρνηση (με βάση τη συναίνεση όχι την πλειοψηφία) και επικοινωνία όπου όλες οι φωνές έχουν ίσο λόγο και λαμβάνονται εξίσου υπόψη. 
 • προωθεί έμπρακτα τη δομή της διαθέτοντας την ως πρότυπο προς ανοιχτή χρήση.
 • παρέχει δίοδο προς την εκπαίδευση για άτομα και σύνολα που περιθωριοποιούνται κοινωνικά ή/και οικονομικά.
 • διατηρεί διεθνείς συνεργασίες με φορείς εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, ακαδημαϊκούς, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς, συγγραφείς, επιστήμονες, παιδιά και νέους, ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, σχολεία, ινστιτούτα, εργαστήρια, θέατρα κ.α.

Η μάθηση που συμβαίνει στην Ακαδημία ‘Ανοιξης είναι:

 • ενσώματη, το σώμα συμμετέχει πλήρως
 • οικολογική, βασίζεται σε οικολογικές αρχές διαβίωσης
 • συνδυαστική, συνδυάζει διαφορετικές προσεγγίσεις και διατηρεί τη δομή της σε εξέλιξη ανάλογα με πολιτιστικές και εξατομικευμένες ιδιαιτερότητες. Η Δημοκρατική Παιδεία, η Ευέλικτη Μάθηση και η Αυτοκατευθυνόμενη Μάθηση είναι οι κύριες κατευθυντήριες γραμμές για τις αρχές της Ακαδημίας ‘Ανοιξης.
 • διαθεματική, χωρίς διαχωριστικά στεγανά ανάμεσα σε τομείς, επιτρέποντας την αλληλεπίδραση, πληροφόρηση και εξέλιξη μεταξύ τους.
 • υβριδική, συνδυασμός δια ζώσης και διαδικτυακής μάθησης.
 • συμπεριληπτική, οι δράσεις αφορούν εξίσου ηλικιωμένους, άτομα με χρόνιες παθήσεις, άτομα με κινητικές, γνωστικές, συναισθηματικές, σωματικές, επικοινωνιακές και ψυχιατρικές δυσκολίες καθώς και άτομα και ομάδες που έχουν πληγεί, εκδιωχθεί, περιθωριοποιηθεί όπως πρόσφυγες, ασυνόδευτοι ανήλικοι, άποροι, μειονότητες και επιζήσαντες.
 • διαγενεακή, επαναφέρει τη συνύπαρξη γενεών αλλά και των διαφορετικών ηλικιών εντός της ίδιας γενιάς. Επανασυνδέει, στο μαθησιακό πλαίσιο, όσους συνήθως διαχωρίζονται σε ηλικιακές τάξεις.
 • πολυπολιτισμική και πολύγλωσση, μάθηση πέρα από σύνορα. Συνήθως ειδικές, περιορισμένες ομάδες ανθρώπων ανταλλάσσουν με άλλες συγκεκριμένες, περιορισμένες ομάδες ανθρώπων. Άρουμε αυτούς τους σχεσιακούς περιορισμούς με συν-δράση πέρα από διαχωριστικές γραμμές πολιτιστικές, γλώσσας, οικονομικές, ακαδημαϊκές, γεωγραφικές, κοινωνικές, σωματικής/νοητικής κατάστασης και ηλικίας.
 • trauma informed, consent based και ελεύθερη από μοντέλα ενηλικισμού.

Η Ακαδημία ‘Ανοιξης προωθεί και στηρίζει το δικαίωμα της επιλογής, της διαφορετικότητας, της αυτό-διαχείρισης και της αυτοδιάθεσης στη ζωή γενικότερα για όλες τις ηλικίες.

Εγγυάται σε όλους το απαράβατο της ελευθερίας συνείδησης και το δικαίωμα «της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας ως προς όλες τις εκφάνσεις που την συνθέτουν.» (άρθρο 5 παρ.1 του Ελληνικού Συντάγματος)

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού πραγματώνεται στον ύψιστο βαθμό.