Διεθνής Κοινότητα για την Ελευθερία επιλογής στη μάθηση

Free to Learn – Διεθνής Κοινότητα για την Ελευθερία επιλογής στη μάθηση.

H Ακαδημία ‘Ανοιξης σε συνεργασία με περαιτέρω ομάδες και άτομα κάνει ανοιχτό κάλεσμα για δημιουργία Διεθνούς Κοινότητας για την Ελευθερία επιλογής στη μάθηση.