Πρόγραμμα 2018

Το πρόγραμμα εξελίσσεται κατά τη διάρκεια της Ακαδημίας ‘Ανοιξης μέσα από καθημερινά Συμβούλια ανάλογα με τις προσφορές και τα αιτήματα των συμμετεχόντων. Κάθε πρωί και κατά τη διάρκεια της κάθε μέρας προστίθενται δράσεις στους πίνακες Kanban (σύστημα οπτικοποίησης της Ευέλικτης Μάθησης) οι οποίες δεν εμφανίζονται εδώ στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα. Παράλληλες/καθημερινές δράσεις Ακαδημίας Καθημερινά Καθ όλη τη διάρκεια της Ακαδημίας, παράλληλα […]

Ακαδημία Άνοιξης 2018

Η Ακαδημία Άνοιξης γεννήθηκε το 2015 από έρευνα για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και όπου αλλού η επιλογή στη διαδικασία μάθησης είναι περιορισμένη. Αυτή η έρευνα ήταν, και συνεχίζει να είναι, σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες και οργανώσεις εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης από όλο τον κόσμο.Από το 2017 έως το 2019 η Ακαδημία Άνοιξης λειτούργησε ως 5ημερη εκπαιδευτική δομή ετησίως με δράσεις […]