Το Καταστατικό μας – Copy

Η κοινότητα μάθησης Ακαδημία ‘Ανοιξης είναι κυριολεκτικά κοινότητα.
Η δομή και η λειτουργία του Σωματείου επεκτείνεται με τον Εσωτερικό Κανονισμό και τους Κύκλους.
Το Σωματείο δεν έχει πυραμιδική οργάνωση. Η πλήρης ιδιότητα μέλους και η εξουσία λήψης αποφάσεων κατανέμεται εξίσου στην κοινότητα, σε όλες τις ηλικίες.
Το Δ.Σ. δεν έχει πυραμιδική οργάνωση και δεν έχει ρόλο λήψης αποφάσεων και υλοποίησης αλλά συντονιστικό ρόλο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Ιδρύεται στην Κέρκυρα κατά τις διατάξεις του Α.Κ. πολιτιστικός σύλλογος με την επωνυμία “Ακαδημία Άνοιξης Πολιτιστικός Σύλλογος : “Κοινότητα Διαγενεακής και Διαθεματικής Μάθησης χωρίς σύνορα. Η επωνυμία στα Αγγλικά είναι “Spring Academy cultural association: Intergenerational and Interdisciplinary Learning Community without borders.”

Έδρα της Ακαδημίας Άνοιξης ορίζεται η Κέρκυρα και ειδικότερα τα κτήρια του ξενοδοχείου- πολυχώρου Casa Lucia που βρίσκεται στην περιοχή Σγόμπου Κέρκυρας.

Σκοποί της Ακαδημίας ‘Ανοιξης είναι: 

 1. Να λειτουργεί διεθνή κοινότητα δημοκρατικής, ευέλικτης και αυτοκατευθυνόμενης μάθησης για όλες τις ηλικίες και κοινωνικο-οικονομικές ομάδες με πολλαπλές φυσικές έδρες και διαδικτυακή έδρα.
 2. Να προσφέρει, στα πλαίσια της τυπικής και μη-τυπικής δημοκρατικής, ευέλικτης και αυτοκατευθυνόμενης προσέγγισης της μάθησης εκπαιδευτικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις επιθυμίες/ ανάγκες των μελών. Υπηρεσίες προσβάσιμες εξίσου σε όλες τις ηλικίες, σε worldschoolers, μαθήτριες/ές, φοιτήτριες/ές, ενήλικες, πρόσφυγες.
  Εκπαιδευτικές υπηρεσίες που προσφέρονται:
  • για να εκπαιδευτεί κανείς/καμία σε άτυπες (αρχικά) δομές εκπαίδευσης με πρόγραμμα για τυπική επικύρωση σπουδών
  • ως εξωσχολική δραστηριότητα ή ως εναλλακτική του σχολείου
  • για συγκεκριμένη επαγγελματική κατάρτιση
  • για να ολοκληρώσει κανείς αυτόνομα την τριτοβάθμια και περαιτέρω εκπαίδευση, ύστερα από σχετική άδεια από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες
  • για όσους/όσες έχουν πληγεί, εκδιωχθεί, κακοποιηθεί, περιθωριοποιηθεί.
 3. Να δημιουργήσει ψηφιακή Ακαδημία ‘Ανοιξης που θα λειτουργεί ως κόμβος συντονισμού της διεθνούς μαθητικής κοινότητας και ως ψηφιακό κέντρο διαγενεακής και διαθεματικής μάθησης.
 4. Η πράξη και παράλληλα η θεσμοθέτηση του δικαιώματος στην μη τυπική εκπαίδευση με την ένταξη ευρείων μορφών παιδείας στην τυπική εκπαίδευση π.χ. αυτο-κατευθυνόμενη εκπαίδευσηεξωσχολισμός (unschooling), σχολείο του δάσους, οικουμενική αποσχολειοποίηση (worldschooling), κέντρα ευέλικτης μάθησης. Με βάση το δικαίωμα στην ελεύθερη επιλογή του τρόπου εκπαίδευσης, όπως αναφέρεται στο Ελληνικό Σύνταγμα, στα κείμενα του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, {ενδεικτικά: άρθ. 5 του Ελληνικού Συντάγματος, Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών: Άρθρο 26,  Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών (άρθ.5, άρθ.12 μεταξύ άλλων), η ICCPR (άρθ.18 παρ.4 σε συνδ με 4 παρ.2), ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (άρθ.14 παρ.4)}
 5. Να έχει ενεργή σχέση με το δημόσιο τομέα όντας επισκέψιμο με ανάλογα και ειδικά προγράμματα, παρέχοντας προγράμματα ειδικά για σχολεία, πανεπιστήμια, εκπαιδευτικούς, μαθήτριες/ές και φοιτήτριες/ές του δημοσίου τομέα αλλά και να συμμετέχει με προγράμματα στο δημόσιο τομέα.
 6. Κατάθεση πρότασης στο Ι.Ε.Π. (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) για έγκριση προγραμμάτων της Ακαδημίας Ανοιξης σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης.
 7. Να προσφέρει νομικό πλαίσιο, ως πρότυπο προς ανοιχτή χρήση, σε εναλλακτικές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες διαφόρων μορφών εντός και εκτός Ελλάδας. Οι μορφές αυτές μπορεί να είναι από μικρές κοινότητες μάθησης έως εκπαιδευτικές δομές και θα μπορούν να λειτουργήσουν ως συνεργάτες ή παραρτήματα.
 8. Να πετύχει τη θεσμοθέτηση με δημόσιο χαρακτήρα  των κοινοτήτων μάθησης και την πρόσβαση των μελών τους σε κάθε δημόσια εκπαιδευτική δομή.
 9. Να ενταχθεί στη δημόσια παιδεία.
 10. Να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της μάθησης και να είναι βιώσιμη και για αυτούς που την υπηρετούν και για αυτούς που υπηρετεί.
 11. Ανάληψη διεθνών συνεργασιών με φορείς της κοινωνίας των πολιτών όπως ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά ιδρύματα, πανεπιστημιακά δίκτυα, επιστημονικές εταιρείες και ενώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, σχολεία, ινστιτούτα, εργαστήρια, σχολές, σωματεία, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Τεχνολογικά ιδρύματα, κοινωνικούς συνεταιρισμούς, ΜΚΟ, τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς, ΟΤΑ, αγροτικούς συνεταιρισμούς, φορείς παροχής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, της διατομεακής-επαγγελματικής κατάρτισης κ.α.αλλά και να δύναται να αδελφοποιείται με έτερους σχηματισμούς , δομές κλπ με σκοπό την επίτευξη των παρόντων στόχων.
 12. Η υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων στους τομείς: της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,τα δικαιώματα των γυναικών και των ανηλίκων(σύμφωνα με τα άρθρα του Συντάγματος και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των ανηλίκων αλλά και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εν γένει ), της ανθρωπιστικής βοήθειας, της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.
   
 13. Προώθηση των όρων για την επίτευξη των συνθηκών που να παρέχουν ευθέως την στήριξη των ευάλωτων, αποκλεισμένων και περιθωριοποιημένων ατόμων και κοινωνικών συνόλων (ΑΜΕΑ, Ρομά, ΛΟΑΤ, Πρόσφυγες, Επιζήσαντες, ανήλικοι , κακοποιημένες γυναίκες κοκ)
 14. Να προσφέρει στέγη/διαμονή όπου απαιτείται (σε ενήλικες, ανήλικους, ασυνόδευτους ανήλικους κ.α.) σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτείται και υπάρχει ανάγκη (πρόσφυγες , αστέγους , κακοποιημένες γυναίκες κ.α.)
 15. Να λειτουργεί και να δραστηριοποιείται σε πανελλήνια βάση καθώς και σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος.
 16. Να ιδρύει παραρτήματα και σε άλλους δήμους της Ελλάδας και στο εξωτερικό καθώς και να μπορεί να συμμετάσχει στην ίδρυση έτερων σωματείων με τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς αλλά και σε εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έτερα μορφώματα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες του εξωτερικού.
 17. Να δύναται να απονέμει πιστοποιήσεις παρακολούθησης των εκάστοτε δραστηριοτήτων της Ακαδημίας ‘Ανοιξης στους συμμετέχοντες
 18. Να διευκολύνει την πιστοποίηση προσόντων και τον προσδιορισμό, καταγραφή, αξιολόγηση και πιστοποίηση στη βάση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπως ρυθμίζουν οι μηχανισμοί επικύρωσης της μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης ( ΕΟΠΠΕΠ, CEDEFOP κοκ ) αναλαμβάνοντας δραστηριότητες εκπαίδευσης σε πανεπιστημιακό και μη πλαίσιο.
 19. Να επιδιώκει γενικά όλους τους σκοπούς που περιγράφονται στο άρθρο 3 του Καταστατικού της Ακαδημίας με όλα τα μέσα που ορίζονται στο άρθρο 4 του Καταστατικού της Ακαδημίας.

Για να πετύχει τα παραπάνω η Ακαδημία Ανοιξης, δύναται να χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, οποιοδήποτε από τα παρακάτω μέσα: 

 1. Διαδικτυακές και δια ζώσης ετήσιες, μηνιαίες και εβδομαδιαίες δράσεις διαφόρων διαρκειών.
  • Εργαστήρια
  • Σεμινάρια
  • Κύκλοι μαθημάτων
  • Παραστάσεις, συναυλίες και προγράμματα δημιουργίας έργου
  • Παρουσιάσεις και εκθέσεις
  • Κύκλοι συζητήσεων
  • Προβολές
  • Διαδικτυακές υπηρεσίες διάδρασης και μάθησης
  • Κατασκηνώσεις
  • Εκδρομές
  • Κοινότητες μάθησης και ομάδες μελέτης
  • Ερευνητικά Προγράμματα
  • Συμπόσια, φεστιβάλ, συναντήσεις, συνέδρια
  • Προγράμματα φιλοξενίας (residencies) 
  • Προγράμματα Κινητικότητας και Διάδρασης Νέων τοπικής και διεθνούς εμβέλειας
  • Προγράμματα γέννας, υγείας, θεραπείας και παρηγορικής αγωγής.
 2.  

Η μάθηση που συμβαίνει στην Ακαδημία Ανοιξης είναι:

  • ενσώματη, το σώμα συμμετέχει πλήρως
  • οικολογική, βασίζεται σε οικολογικές αρχές διαβίωσης
  • συνδυαστική, συνδυάζει διαφορετικές προσεγγίσεις και διατηρεί τη δομή της σε εξέλιξη ανάλογα με πολιτιστικές και εξατομικευμένες ιδιαιτερότητες. Η Δημοκρατική Παιδεία, η Ευέλικτη Μάθηση και η Αυτοκατευθυνόμενη Μάθηση είναι οι κύριες κατευθυντήριες γραμμές για τις αρχές της Ακαδημίας ‘Ανοιξης.
  • διαθεματική, χωρίς διαχωριστικά στεγανά ανάμεσα σε τομείς, επιτρέποντας την αλληλεπίδραση, πληροφόρηση και εξέλιξη μεταξύ τους.
  • υβριδική, συνδυασμός δια ζώσης και ηλεκτρονικής μάθησης.
  • συμπεριληπτική, οι δράσεις αφορούν εξίσου άτομα και ομάδες που έχουν πληγεί, εκδιωχθεί, περιθωριοποιηθεί όπως πρόσφυγες, ασυνόδευτοι ανήλικοι, άποροι/ες, μειονότητες κτλ, ηλικιωμένους/ες, άτομα με χρόνιες παθήσεις, άτομα με αναπηρία, μαθησιακές δυσκολίες, κινητικές δυσκολίες, ψυχιατρικές παθήσεις κτλ
  • διαγενεακή, επαναφέρει τη συνύπαρξη γενεών αλλά και των διαφορετικών ηλικιών εντός της ίδιας γενιάς. Επανασυνδέει, στο μαθησιακό πλαίσιο, όσους συνήθως διαχωρίζονται σε ηλικιακές τάξεις.
  • πολυπολιτισμική και πολύγλωσση, μάθηση πέρα ​​από σύνορα. Συνήθως ειδικές, περιορισμένες ομάδες ανθρώπων ανταλλάσσουν με άλλες συγκεκριμένες, περιορισμένες ομάδες ανθρώπων. Άρουμε αυτούς τους σχεσιακούς περιορισμούς με συν-δράση πέρα από διαχωριστικές γραμμές πολιτιστικές, γλώσσας, οικονομικές, ακαδημαϊκές, γεωγραφικές, κοινωνικές, ηλικίας, σωματικές και νοητικές.
 1. Συνεργασία με φορείς διαπίστευσης, π.χ. το Διεθνές Απολυτήριο (International Baccalaureate, IB) και με προγράμματα διαδικτυακής / εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την επικύρωση σπουδών στην Ακαδημία ‘Ανοιξης.
 2. Παραγωγή ενημερωτικού υλικού, έντυπου και ψηφιακού. Έκδοση των πρακτικών των παραπάνω, έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου (ηλεκτρονικού ή έντυπου), έκδοση Επιστημονικού Περιοδικού (ηλεκτρονικού ή έντυπου), έκδοση συγγραμμάτων, συλλογικών ή ατομικών, μεταφράσεων, έκδοση βιβλίων και κάθε μορφής ψηφιακών πολυμέσων (ήχου, εικόνας κ.ά.).
 3. Δημιουργία βιβλιοθήκης και αρχείου πηγών (έντυπη και ηλεκτρονική).
 4. Συνεργασία με αντίστοιχους φορείς και εκμετάλλευση των προσφερόμενων κοινοτικών εργαλείων, κονδυλίων, προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, μεθόδων και δικτύων και γενικά κάθε διαθέσιμου τρόπου ή νόμιμου μέσου προαγωγής και επίτευξης των έργων και στόχων της Ακαδημίας Ανοιξης .
 5. Εφαρμογή δομών και μέσων κινητικότητας του δραστικού περιεχομένου της Ακαδημίας Ανοιξης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 6. Ανάληψη ερευνητικών δραστηριοτήτων και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και προγράμματα.
 7. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 8. Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα.
 9. Ενίσχυση, ανάπτυξη και δικτύωση των αυτόνομων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και καλλιτεχνικών δομών εντός και εκτός Ελλάδας.
 10. Υποστήριξη (πρακτική, ηθική και νομική) όσων επιλέγουν εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης.
 11. Πραγματοποίηση εκδηλώσεων οικονομικής ενίσχυσης ή ομοειδών δράσεων για την επίτευξη των σκοπών της Ακαδημίας Ανοιξης ή αντίστοιχων φορέων, ενώσεων, ομάδων κλπ.
 12. Συμμετοχή σε διεθνή, ευρωπαϊκά αλλά και ελληνικά προγράμματα σχετιζόμενα με τη φύση- σκοπό του σωματείου αλλά και διεθνής – ευρωπαϊκούς και ελληνικούς φορείς για την επίτευξη των στόχων του.
 13. Να δέχεται αρωγή από εθελοντές για παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με το σκοπό του Συλλόγου , για τους οποίος δύναται να τηρεί σχετικό κατάλογο – μητρώο.

Η αναφορά των ανωτέρω μέσων είναι ενδεικτική, αφού η Ακαδημία Άνοιξης δύναται να επιδιώξει τον σκοπό του και με κάθε άλλο νόμιμο μέσο.

 1. Τα μέλη της Ακαδημίας ‘Ανοιξης διακρίνονται σε τακτικά και ανήλικα. Τακτικά μέλη εγγράφονται, μετά από αίτηση τους (είτε φυσική είτε μέσω ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας) προς το ΔΣ της Ακαδημίας ‘Ανοιξης, άτομα οποιασδήποτε εθνικότητας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και αποδέχονται τους σκοπούς και τις αρχές του Σωματείου, αφού πρώτα μελετήσουν το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμού αυτού. 
 1. Μέλη του σωματείου μπορούν να είναι και ανήλικα άτομα κάτω των 18 ετών οποιασδήποτε εθνικότητας , φύλου κλπ ,τα οποία δύνανται να παρακολουθούν και να συμμετέχουν σε όποιες και όσες κατάλληλα διαμορφωμένες για την ηλικία τους δράσεις του σωματείου επιθυμούν. 
 1. Η εγγραφή των μελών συντελείται με απόφαση του Δ.Σ. μετά από αίτηση τους. Δικαίωμα ψήφου σε κάθε περίπτωση έχουν μόνο τα τακτικά μέλη. 
 1. Η ετήσια συνδρομή καθορίζεται με απόφαση της ΓΣ και το δικαίωμα εγγραφής των τακτικών μελών της Ακαδημίας ‘Ανοιξης καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τον περιορισμό ότι δεν δύναται να είναι κατώτερη των δέκα πέντε ευρώ ετησίως. Ενώ με σκοπό την ενίσχυση του σκοπού και βιωσιμότητα του σωματείου ορίζεται ότι τα μέλη (τακτικά, ανήλικα και έκτακτα) εάν επιλέξουν να παρακολουθήσουν ή να συμμετάσχουν σε κάποια από τις δραστηριότητες του σωματείου που απαιτεί εξειδικευμένα υλικοτεχνικά μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό για να λάβει χώρα, δύνανται να πληρώνουν ένα συμβολικό ποσό που αφορά αποκλειστικά την κάλυψη των εξόδων αυτών για την παρακολούθηση της εκάστοτε δραστηριότητας, τα έξοδα αυτά θα περιγράφονται αναλυτικά με βάση συνταχθέντα και εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο κατάλογο εξόδων, στον εσωτερικό κανονισμό και θα εναπόκειται στη βούληση του μέλους εάν θα συμμετάσχει ή όχι.
 1. Κάθε μέλος, που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς την Ακαδημία ‘Ανοιξης, προς τις διατάξεις του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και επιδεικνύει συμπεριφορά ασυμβίβαστη προς τους σκοπούς αυτού, διαγράφεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, όποιο μέλος αδρανεί και δεν ενδιαφέρεται για τα θέματα του Συλλόγου με αποτέλεσμα να απουσιάζει αδικαιολογήτως από τρεις και άνω Γενικές Συνελεύσεις διαγράφεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Κατά της απόφασης επιτρέπεται προσφυγή, κατ’εφαρμογή του άρθρου 88 του ΑΚ. 
 1. Κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει γραπτώς τη διαγραφή του από το βιβλίο μελών οποτεδήποτε. Τα τέλη συνδρομής δεν μπορούν να επιστραφούν. Τα τακτικά και συνεργαζόμενα μέλη μπορούν να παραιτηθούν από οποιοδήποτε αξίωμα στο οποίο έχουν εκλεγεί ή προσφέρουν επικουρικά τις υπηρεσίες τους υποβάλλοντας γραπτή παραίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικά. Η παραίτηση έχει ισχύ 2 εβδομάδες αργότερα και μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η ανάθεση ρόλου/αρμοδιοτήτων σε άλλο μέλος, η παράδοση υλικού/εργασίας/κωδικών/λίστα επαφών ή άλλο σημαντικό στοιχείο στην/ον αντικαταστάτρια/τη και η παραμονή της/του παραιτηθείσας/έντος σε διαθεσιμότητα για στήριξη της/ου αντικαταστάτρια/τη για όσο διάστημα χρειαστεί και συμφωνήσουν μεταξύ τους. Σημειώνεται πως το υλικό που έχει προκύψει από την εργασία κάθε μέλους ανήκει στην  Ακαδημία ‘Ανοιξης.
 1. Τα τακτικά μέλη της Ακαδημίας ‘Ανοιξης έχουν το δικαίωμα, να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις, να λαμβάνουν το λόγο, να ψηφίζουν, να θέτουν υποψηφιότητα και να εκλέγονται μέλη του Δ.Σ., μετά την εγγραφή τους. 
 1. Η άρνηση ή καθυστέρηση από δυστροπία καταβολής της ετήσιας συνδρομής από μέλος της Ακαδημίας ‘Ανοιξης αποκλείει τούτο του δικαιώματος, να μετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και συνεπάγεται την δυνατότητα διαγραφής της/ου από το μητρώο του Σωματείου, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης. (αναφέρεται ανωτέρω) 
 1. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος κατηγορηθεί για ανήθικη συμπεριφορά , για αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή /και αδικήματα που αφορούν ρατσιστική συμπεριφορά τότε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποβάλλεται από το σωματείο.

Όργανα της Ακαδημίας ‘Ανοιξης είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεγκτική Επιτροπή και η Εφορευτική Επιτροπή 

 1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το κυρίαρχο όργανο διοίκησης της Ακαδημίας ‘Ανοιξης και αποφασίζει για κάθε υπόθεση αυτής, που δεν υπάγεται στην δικαιοδοσία άλλου οργάνου. 
 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον το ¼ των ενεργών, ταμειακώς εντάξει μελών της. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνεδρίαση επαναλαμβάνεται σε μια εβδομάδα ακριβώς, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος και με την ίδια ημερήσια διάταξη χωρίς άλλη ειδοποίηση. Τη δεύτερη φορά το σώμα βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών που παρίστανται. 
 1. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε ένα (1) χρόνο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Αποφασίζει για την διαγραφή ή μη μέλους, κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ., καθώς και για την αποβολή αυτού κατά το άρθρο 88 Α.Κ.. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό, για την μεταβολή των σκοπών της Ακαδημίας Άνοιξης, τη διάλυση αυτού και για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού.
 1. Επίσης, η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των λοιπών οργάνων της διοίκησης, δικαιούμενη, οποτεδήποτε, να παύει αυτά, εφόσον, η παύση τους υπαγορεύεται από σπουδαίο λόγο και ιδίως λόγω βαρείας παραβάσεως των καθηκόντων τους ή ανικανότητας αυτών προς τακτική διαχείριση των υποθέσεων της Ακαδημίας ‘Ανοιξης. Για την παύση ή διαγραφή μέλους απαιτείται η συμμετοχή στη ΓΣ τουλάχιστον του 3/5 των εγγεγραμμένων μελών της Ακαδημίας ‘Ανοιξης
 1. Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα τακτικά μέλη της Ακαδημίας ‘Ανοιξης. 
 1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά δύο φορές το χρόνο οποιαδήποτε ημέρα του πρώτου και του τρίτου τριμήνου εκάστου έτους, έκτακτα δε, όταν το Δ.Σ. κρίνει τούτο αναγκαίο, χάριν των συμφερόντων της Ακαδημίας ‘Ανοιξης ή ήθελε ζητηθεί η σύγκληση από το 1/5, τουλάχιστον των εν ενεργεία τακτικών μελών αυτού, με έγγραφη αίτηση που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αναγράφει τα προς συζήτηση θέματα. Σε αυτή την περίπτωση, η σύγκληση πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. 
 1. Τα μέλη προσκαλούνται σε Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο με ατομικές προσκλήσεις (οι οποίες είτε αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω φυσικής αλληλογραφίας) ή δια των εφημερίδων δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την σύγκληση ημερομηνία της συνελεύσεως. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης και καθορίζεται ο τόπος και ακριβής χρονολογία της συνελεύσεως. Την ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων στη Γενική Συνέλευση, καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Στη συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν τα μέλη μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας σε περίπτωση που κωλύονται να παρευρεθούν δια ζώσης. Ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι έγκυρη εφόσον έχει την έγκριση της πλειοψηφίας των μελών της ΓΣ για να διενεργηθεί.
 1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων μελών, τα οποία δύνανται να παρίστανται είτε με φυσική παρουσία στο χώρο που λαμβάνει χώρα η συνάντηση, είτε μέσω ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία τα μέλη θα συνδέονται με προσωπικούς κωδικούς με σκοπό να γίνει ταυτοποίηση του προσώπου και να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας.
 1. Αν τουλάχιστον τα ¾ των ενεργών μελών συναινέσουν, εγγράφως, σε ορισμένη πρόταση, μπορεί, να ληφθεί απόφαση και χωρίς συνέλευση των μελών. 
 1. Σε κάθε σύγκλησή της η Γενική Συνέλευση, πριν από κάθε συζήτηση, εκλέγει το τακτικό προεδρείο της Γ.Σ. αποτελούμενο από: την/τον Πρόεδρο, την/τον Γραμματέα, υποχρεούμενη/ο, να τηρεί λεπτομερή πρακτικά της συνεδριάσεως και ένα μέλος. 
 1. Τα μέλη σε όλες τις περιπτώσεις, όπως και στις αρχαιρεσίες, μπορούν να μετέχουν ψηφίζοντας είτε με φυσική παρουσία και ψήφο, είτε με επιστολική ψήφο είτε μέσω ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου θα διασφαλίζεται το αδιάβλητο και ακέραιο της ψηφοφορίας.
 1. Σε κάθε ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 98 του Αστικού Κώδικα. 
 1. Σε περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης Δ.Σ. για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί το ⅕ τουλάχιστον να ζητήσει έκτακτη Γενική Συνέλευση με σκοπό την εκλογή προσωρινής διοίκησης της Ακαδημίας ‘Ανοιξης για να προχωρήσει σε αρχαιρεσίες. Τα μέλη αυτά αναλαμβάνουν και τη φροντίδα των προσκλήσεων των μελών. 
 1. Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στη διοίκηση της Ακαδημίας ‘Ανοιξης έχουν μόνον τα τακτικά μέλη, εφόσον: 

α) Έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, 

β) δεν στερούνται των πολιτικών τους δικαιωμάτων, 

γ) κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών τους είναι οικονομικά εντάξει απέναντι στην Ακαδημία ‘Ανοιξης 

 1. Η Ακαδημία ‘Ανοιξης διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε ένα έτος μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, κατά πλειοψηφία από τα έχοντα δικαίωμα τακτικά μέλη. Η ψηφοφορία είναι μυστική και ενεργείται με ψηφοδέλτια δια ζώσης, είτε με επιστολική ψήφο, είτε μέσω ειδικά διαμορφωμένης διαδικτυακής πλατφόρμας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από την/τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και 1 μέλος/σύμβουλο καθώς και δύο αναπληρωματικά μέλη.
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τα συμφέροντα και την περιουσία της Ακαδημίας ‘Ανοιξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, συντάσσει τον απολογισμό της διαχειρίσεως του παρελθόντος έτους ως και τον προϋπολογισμό του επομένου, τους οποίους η εξελεγκτική επιτροπή αφού ελέγξει, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση, επίσης και την λογοδοσία των πεπραγμένων στο τέλος κάθε έτους. Συγκροτεί διάφορες επιτροπές, πρόσκαιρες ή διαρκείς και αναθέτει σε αυτές την μελέτη και διεκπεραίωση διαφόρων θεμάτων και δραστηριοτήτων του Σωματείου. 
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο μήνες, εκτάκτως δε, όποτε κρίνουν αναγκαίο τουλάχιστον τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν παρίστανται τρία από τα μέλη αυτού.
 1. Για προσωπικά ζητήματα και θέματα εμπιστοσύνης η ψηφοφορία είναι μυστική. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παρόντα μέλη, μετά την ανάγνωση τους στην επόμενη συνεδρία. 
 1. Μέλος του ΔΣ που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε δυο συνεχόμενες συνεδριάσεις του ΔΣ ή σε τρεις μη συνεχόμενες στο ίδιο έτος, χάνει την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ και αντικαθίσταται από τον πρώτο κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος με βάση τις ψήφους των αρχαιρεσιών και ούτω καθεξής.
 1. Σε περίπτωση θανάτου μέλους ή κωλύματος που οφείλεται σε ανωτέρα βία το μέλος αντικαθίσταται από τον πρώτο κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος με βάση τις ψήφους των αρχαιρεσιών και ούτω καθεξής.
 1. Το ΔΣ συνεδριάζει στην έδρα της Ακαδημίας Άνοιξης ή σε άλλο μέρος ή μέσω διαδικτύου (τηλεδιάσκεψη και έτεροι δυνατοί τρόποι), ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. 
 1. Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντονίζει τις εργασίες της Ακαδημίας ‘Ανοιξης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, τους όρους του παρόντος Καταστατικού και τις διατάξεις των νόμων. 
 1. Εκπροσωπεί την Ακαδημία ‘Ανοιξης στα Δικαστήρια παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, στις δημόσιες, Δημοτικές και λοιπές αρχές, στα νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και εν γένει δικαστικά και εξωδικαστικά. 
 1. Συντονίζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συνυπογράφει με τα παρόντα μέλη αυτού τα τηρούμενα πρακτικά των συνεδριάσεων, επιβλέπει και μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων του καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως και ελέγχει τον Γενικό Γραμματέα το Ταμείο και τη διαχείριση. 
 1. Με τον/την Γενικό Γραμματέα και τον/την Ταμία συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό, προϋπολογισμό και απολογισμό ως και την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία αφού εγκριθούν από το Δ.Σ. και ελεγχθούν από την Εξελεγκτική Επιτροπή, τα υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κατά την πρώτη αυτής τακτική ετήσια σύνοδο. 
 1. Αρμοδιότητες αντιπροέδρου: Αναπληρώνει τον /την πρόεδρο σε όλη την έκταση των καθηκόντων του/της όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Η αναπλήρωση αυτή γίνεται πάντα σε γνώση του/της προέδρου αλλιώς κρίνεται μη νόμιμη αναπλήρωση (αντικανονική). Για εκπροσώπηση του σωματείου έναντι της Πολιτείας απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση του /της Προέδρου. 

Ο/Η  Γραμματέας ενεργεί και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Ακαδημίας ‘Ανοιξης, παραλαμβάνει τις αιτήσεις και μετά την έγκριση τους ενεργεί τις εγγραφές των μελών, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, φυλάσσει την σφραγίδα, συνυπογράφει με τον/την Πρόεδρο τα έγγραφα της Ακαδημίας ‘Ανοιξης, τηρεί αρχείο και πρωτόκολλο, ελέγχει με τον /την Πρόεδρο το Ταμείο και την διαχείριση. Επίσης, συνυπογράφει με τον/την Πρόεδρο τα γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών, εφόσον η τήρησή τους, θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Ο/Η Ταμίας τηρεί το Ταμείο, υποχρεούμενος/η να καταθέτει σε Τράπεζα τα πέραν ορισμένου ποσού μετρητά, το ύψος του οποίου καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ενεργεί τις πληρωμές, επιμελείται, προσωπικώς ή με εισπράκτορα εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Δ.Σ., τις εισπράξεις των συνδρομών των μελών και υπογράφει κάθε απόδειξη παραλαβής χρημάτων. Τηρεί το βιβλίο ταμείου, τα απαιτούμενα λογιστικά βιβλία ως και τα βοηθητικά και είναι και προσωπικά υπεύθυνος/η για την τήρησή των, ως και για τα εμπιστευμένα σε αυτόν/ην χρήματα και τη λοιπή περιουσία της Ακαδημίας ‘Ανοιξης. Υποβάλλει ανά τετράμηνο συνοπτική έκθεση της οικονομικής κατάστασης του ταμείου και της διαχείρισης του εν γένει στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Αρμοδιότητες μέλους- συμβούλου είναι: Να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του ΔΣ και να αναπληρώνει άλλα μέλη του ΔΣ, η πραγματοποίηση των εκδηλώσεων της Ακαδημίας άνοιξης, συνεστιάσεων, γιορτών, σεμιναρίων, διαλέξεων, εκδρομών κλπ. Επίσης ο συντονισμός των επιτροπών και η εποπτεία των σχετικών εργασιών.

 1. Οι πόροι της Ακαδημίας ‘Ανοιξης διακρίνονται σε τακτικοί και έκτακτοι, και είναι οι εξής: 

1.1. Τακτικοί πόροι είναι οι εγγραφές και συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων θα καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ. 

1.2. Έκτακτοι πόροι είναι οι από το Δ.Σ. οριζόμενες έκτακτες εισφορές σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης. 

1.3. Οι προαιρετικές εισφορές ή δωρεές των μελών ή τρίτων και οι επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με την προϋπόθεση ότι δεν θα δεσμεύουν την Ακαδημία ‘Ανοιξης με κανέναν τρόπο. 

1.4. Οι εισπράξεις από εορτές, διαλέξεις, εκδρομές και λοιπές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. 

1.5. Κάθε άλλο έσοδο που νόμιμα αποδίδεται στην Ακαδημία ‘Ανοιξης. 

 1. Η διαχείριση των οικονομικών της Ακαδημίας ‘Ανοιξης ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους. 
 2. Μέχρι να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και πληρωμές μπορούν, να γίνονται, με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους. 
 3. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Γενική Συνέλευση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους. 
 4. Οι πόροι εισπράττονται, αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου είσπραξης, σφραγισμένο με την σφραγίδα της Ακαδημίας ‘Ανοιξης, που υπογράφεται από την/τον Ταμία. 
 5. Από τους πόρους κρατείται στο Ταμείο της Ακαδημίας ‘Ανοιξης χρηματικό ποσό σε μετρητά με απόφαση του ΔΣ και το υπόλοιπο κατατίθεται σε Τράπεζα. 
 6. Η ανάληψη χρημάτων από Τράπεζα ενεργείται από οποιοδήποτε άτομο (μέλος ή μη του Συλλόγου)  μετά από απόφαση του ΔΣ του Διοικητικού Συμβουλίου.
 7. Οι πληρωμές της Ακαδημίας ‘Ανοιξης μπορούν να ενεργούνται με μετρητά, εμβάσματα και εντάλματα πληρωμής και επιταγές, που υπογράφονται από την/τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και την/τον Ταμία ή οποιοδήποτε νόμιμο εκπρόσωπο του Συλλόγου. 
 8. Δαπάνη άνω των 3.000€ θεωρείται έγκυρη, εφόσον γι’ αυτήν έχει ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ για δαπάνη ποσού άνω των 50.000 €, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση, η/ο ταμίας και η/ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά οποιοδήποτε άτομο εκτελεί οικονομικές συναλλαγές για λογαριασμό και επ΄ονόματι του Συλλόγου οφείλει να ενημερώνει τα μέλη για τις διενεργηθείσες δαπάνες, κατά τις συνεδριάσεις του ΔΣ. 

Υποψήφιοι για κάποιο αξίωμα δεν μπορούν να είναι μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. 

Η Εφορευτική Επιτροπή, εκλέγεται από την εκλογοαπαλογιστική συνέλευση και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, κλείνει το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας, συντάσσει πρακτικό, στο οποίο καταχωρεί τις ψήφους κάθε υποψηφίου και ανακηρύσσει τις/ους πέντε (5) πρώτους, κατά σειρά, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τις/ους αναπληρωματικούς και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Εντός οκτώ (8) ημερών από της Γενικής Συνελεύσεως, με ευθύνη της/ου πλειοψηφήσαντα συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και εκλέγει τον/την Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα ,Ταμία και Μέλος- Σύμβουλο. 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γ.Σ. κατά τη διενέργεια αρχαιρεσιών όπως και το Δ.Σ., με μονοετή θητεία. Αποτελείται από τρία μέλη. Με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της εκλέγεται Πρόεδρος και Γραμματέας. Η Ε.Ε. δικαιούται να λαμβάνει πάντοτε γνώση της διαχείρισης και της περιουσιακής κατάστασης της Ακαδημίας ‘Ανοιξης και να ελέγχει το Δ.Σ. εκτάκτως, όποτε το κρίνει σκόπιμο και τακτικά στο τέλος κάθε χρόνου. Κάθε χρονιά, οπότε και λήγει η θητεία του Δ.Σ., η Ε.Ε. υποβάλλει συγκεντρωτική έκθεση για τη συνολική διαχείριση του απερχόμενου Δ.Σ. καθ΄ όλη τη θητεία του η οποία και διαβάζεται στη Γ.Σ. μετά τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ. Η Ε.Ε. έχει το δικαίωμα να συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ. προκειμένου να ενημερώνει τα μέλη για τυχόν κακή διαχείριση που διαπιστώνει κατά τη διενέργεια ελέγχου. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών της, η/ο διαφωνούσα/ών συντάσσει χωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γ.Σ. 

 1. Για την τροποποίηση του Καταστατικού, ως και για την διάλυση της Ακαδημίας ‘Ανοιξης αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, απαιτείται δε η παρουσία των μισών (1/2) τουλάχιστον των μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) από τα παρόντα μέλη.
 1. Η Ακαδημία ‘Ανοιξης διαλύεται στις περιπτώσεις, που προβλέπει το άρθρο 105 του Αστικού Κώδικα ή όταν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, που λαμβάνεται με τους όρους της προηγούμενης παραγράφου. 

Για τη λήψη αποφάσεως μεταβολής του σκοπού της Ακαδημίας ‘Ανοιξης απαιτείται συναίνεση όλων των μελών. Οι απόντες μπορούν, να συναινέσουν εγγράφως. 

Το σωματείο διέπεται από εσωτερικό κανονισμό ο οποίος έχει εγκριθεί από όλα τα ιδρυτικά μέλη και αναλύει τις δέουσες συμπεριφορές των μελών μεταξύ τους αλλά και απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Τα μέλη οφείλουν πριν εγγραφούν στο σωματείο να αναγνώσουν τον εσωτερικό κανονισμό όπως και το παρόν (και τους εμπεριεχομενους υπερσυνδέσμους) με σκοπό να κατανοήσουν τις δράσεις του. Ο εσωτερικός κανονισμός όπως και το παρόν έχουν μεταφραστεί επακριβώς εις την αγγλική από διαπιστευμένο μεταφραστή, με σκοπό να γίνονται αντιληπτά και σαφή από ανθρώπους όσο το δυνατόν περισσότερων εθνικοτήτων. Ο εσωτερικός κανονισμός δύναται να αλλάξει -τροποποιηθεί με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 1/4 των μελών της Γενικής Συνέλευσης, όταν διαπιστωθεί ότι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σωματείου και των μελών αυτών. Όλα τα μέλη μπορούν να προτείνουν τροποποιήσεις -αλλαγές οι οποίες θα ψηφιστούν και θα εγκριθούν κατά πλειοψηφία των μελών και θα αποτελέσουν το νέο εσωτερικό κανονισμό. Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς, με τους οποίους θα ορίζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες με τις οποίες θα διεξάγονται οι διάφορες εργασίες του Σωματείου και θα λειτουργούν τα διάφορα τμήματά του. Οι εσωτερικοί κανονισμοί δεν ισχύουν πριν εγκριθούν από τη Γ.Σ. και δεν μπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις του καταστατικού,

Η περιουσία της Ακαδημίας ‘Ανοιξης σε περίπτωση διάλυσης δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του, αλλά διατίθεται σε ομοειδή σωματεία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η Ακαδημία ‘Ανοιξης έχει σφραγίδα η οποία φέρει κυκλικά την επωνυμία, το έτος ιδρύσεως και στο κέντρο σήμα. 

Βιβλία της Ακαδημίας ‘Ανοιξης

Τα βιβλία που τηρεί η Ακαδημία ‘Ανοιξης διακρίνονται σε υποχρεωτικά και προαιρετικά. 

 • Υποχρεωτικά τηρούνται από την Ακαδημία ‘Ανοιξης:
  • Μητρώο μελών. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών.
  • Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης των μελών.
  • Βιβλίο Εισπράξεων — Πληρωμών. 
 • Προαιρετικά τηρούνται:
  • Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
  • Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
  • Βιβλίο παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευσή.
  • Βιβλίο αναλώσιμων υλικών. 

Η Ακαδημία ‘Ανοιξης μπορεί, να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του. 

 1. Η Ακαδημία ‘Ανοιξης δικαιούται, να μετάσχει σε ευρύτερες ή /και  ομοειδείς ενώσεις,διεθνώς,σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με την Ακαδημία ‘Ανοιξης με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, εκλέγονται εκπρόσωποι με τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας στις αρχαιρεσίες της Ακαδημίας ‘Ανοιξης ή η Γενική Συνέλευση αναθέτει τα καθήκοντα της εκπροσώπησης απευθείας σε μέλος/μέλη της σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι.
 2. Πράξεις των οργάνων της Ακαδημίας ‘Ανοιξης είναι ισχυρές και δεσμεύουν την Ακαδημία ‘Ανοιξης, εφόσον αποφασίζονται μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητας τους και κατά τον χρόνο της θητείας τους.
 3. Το σωματείο εκπροσωπείται δικαστικά και εξωδικαστικά γενικά από τον/την Πρόεδρο αυτού και όπου ο/η ως άνω κωλύεται από τον/την Αντιπρόεδρο και όταν και ο/η τελευταίος/α κωλύεται από το/την Γραμματέα, είναι όμως δυνατό για ορισμένες ενέργειες η εκπροσώπηση να ανατεθεί σε τρίτο πρόσωπο μέλος του σωματείου ή και μη , αναλόγως με την υπόθεση , ύστερα από σχετική έγκριση  του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Πρώτη Τακτική Συνέλευση, η οποία θα αναδείξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα γίνει το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έγκριση του παρόντος καταστατικού και την εγγραφή της Ακαδημίας Άνοιξης στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Κέρκυρας. Μέχρι τότε, η Ακαδημία Άνοιξης θα διοικείται από προσωρινή πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή /προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο .

Η οικονομική επιβάρυνση των μελών της Ακαδημίας ‘Ανοιξης μέχρις ότου ληφθεί διαφορετική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, καθορίζεται ως εξής : 

 1. Ετήσια συνδρομή τακτικών μελών: 25,00-100,00 Ευρώ. Η χρονική περίοδος ισχύς της ετήσιας συνδρομής αρχίζει με την καταβολή της στο πρώτο 10ήμερο που γίνεται καποια/ος μέλος και κρατά για ένα ημερολογιακό έτος.

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι πέντε (25) άρθρα συντάχθηκε  και αφού αναγνώστηκε εγκρίθηκε από τα ιδρυτικά μέλη στην Κέρκυρα και υπογράφεται ως εξής : 

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ