Τι κάνουμε

Η Ακαδημία Άνοιξης περιλαμβάνει ετήσιες, μηνιαίες και εβδομαδιαίες δράσεις διαφόρων διαρκειών με επισκέπτες και τοπικούς διευκολυντές/αρωγούς όλων των ηλικιών. Οι ψηφιακές μορφές όλων αυτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτόνομα ή σε συνδυασμό με τις ανα τόπους δράσεις:

Η Ακαδημία Ανοιξης προωθεί και στηρίζει το δικαίωμα της επιλογής, της διαφορετικότητας, της αυτό-διαχείρισης και της αυτοδιάθεσης στη ζωή γενικότερα για όλες τις ηλικίες. 

Εγγυάται σε όλους το απαράβατο της ελευθερίας συνείδησης και το δικαίωμα «της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας ως προς όλες τις εκφάνσεις που την συνθέτουν.» (άρθρο 5 παρ.1 του Ελληνικού Συντάγματος) 

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού πραγματώνεται στον ύψιστο βαθμό.

Η Σύμβαση δηλώνει, μεταξύ πολλών άλλων, οτι τα παιδιά (άτομα κάτω των 18 ετών) έχουν δικαίωμα:

 • για ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής που να επιτρέπει τη σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξη τους
 • ελεύθερης έκφρασης της γνώμης τους σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που τους αφορά και οι απόψεις τους  να λαμβάνονται υπόψη.
 • έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία αναζήτησης, λήψης και διάδοσης πληροφοριών και ιδεών οποιουδήποτε είδους, ανεξαρτήτως συνόρων.
 • ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και θρησκείας.
 • πρόσβασης σε ενημέρωση και σε υλικό, που προέρχονται από διάφορες εθνικές και διεθνές πηγές, ιδίως σ’ αυτά που αποσκοπούν στην προαγωγή της κοινωνικής, πνευματικής και ηθικής ευημερίας τους, καθώς και της σωματικής και πνευματικής υγείας τους. 
 • πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην επιμόρφωση, στην περίθαλψη, στην αποκατάσταση αναπήρων, στην επαγγελματική εκπαίδευση και στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες, έτσι που να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν πληρέστερη κοινωνική ένταξη και προσωπική τους ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής και πνευματικής τους εξέλιξης.
 • πρόσβαση στις επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις και στις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους.
 • σε εκπαίδευση που αποσκοπεί:
  • Στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και στην πληρέστερη δυνατή ανάπτυξη των χαρισμάτων του και των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων του.
  • Στην ανάπτυξη του σεβασμού για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδες ελευθερίες.
  • Στην ανάπτυξη του σεβασμού για τους γονείς του παιδιού, την ταυτότητά του, τη γλώσσα του και τις πολιτιστικές του αξίες και για τους πολιτισμούς που διαφέρουν από το δικό του.
  • Στην προετοιμασία  για μία υπεύθυνη ζωή σε μία ελεύθερη κοινωνία μέσα σε πνεύμα κατανόησης, ειρήνης, ανοχής, ισότητας των φυλών και φιλίας ανάμεσα σε όλους τους λαούς και τις εθνικιστικές, εθνικές και θρησκευτικές ομάδες και στα πρόσωπα αυτόχθονης καταγωγής.
  • Στην ανάπτυξη του σεβασμού για το φυσικό περιβάλλον.
 • να έχουν τη δική τους πολιτιστική ζωή, να πρεσβεύουν και να ασκούν τη δική τους θρησκεία ή να χρησιμοποιούν τη δική τους γλώσσα (σε περιπτώσεις εθνικών, θρησκευτικών, γλωσσικών μειονότητων ή πρόσωπα αυτόχθονης καταγωγής).
 • στην ανάπαυση και στις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, στην ενασχόληση με ψυχαγωγικά παιχνίδια και δραστηριότητες και στην ελεύθερη συμμετοχή στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή.
 • στην πλήρη συμμετοχή  στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή με προσφορά κατάλληλων και ίσων ευκαιριών για πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και για δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.