ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Περμακουλτούρα-Οικοκοινότητα

Όνομα: Ιωάννα Σούκα
Βιογραφικό σημείωμα: Έχω συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα Περμακουλτούρας, ζώντας 5 μήνες σε μία οικοκοινότητα.
Τίτλος: Εμπειρίες από μια οικοκοινότητα
Δράση: Μοίρασμα
Περιγραφή: Συζήτηση, μοίρασμα σκέψεων/βιωμάτων/εμπειριών σχετικά με την περμακουλτούρα και τις οικοκοινότητες.
Γλώσσες: Ελληνικά- Αγγλικά (ό,τι χρειάζεται)
Ημερομηνίες, ώρες και διάρκεια: Πέμπτη 28/04 – 1 ωρα – 19¨:00 -20:00 η 20:00-21:00 EEST
Συμμετοχή: Διαδικτυακά
Ηλικίες: Όλες
Προσφέρω: Εθελοντικά
Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο; : Οπουδήποτε
Ποιές είναι οι απαιτήσεις του χώρου;: Να υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο