Παιχνίδια & θεατρικοί αυτοσχεδιασμοί – Games & drama improvisation

English further down

Με τη Χριστίνα Μαγκλιβέρα

Μαζί θα κάνουμε τη μάθηση διασκέδαση! Θα γνωριστούμε μέσα από θεατρικά παιχνίδια και θα αυτοσχεδιάσουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε τη φύση, να μάθουμε για το περιβάλλον και να καταλάβουμε ότι τα πάντα γύρω μας συνδέονται.

——————–

With Christina Maglivera

Learning is fun! We’ll get to know one another through play, theater games and improvisations. We will have a chance to explore nature, learn about the environment and understand how everything around us is interconnected.