Τί είναι το Kanban;

Kanban σημαίνει σήμα στα γιαπωνέζικα.
Οι πίνακες kanban χρησιμοποιούν οπτικές ενδείξεις που προτρέπουν τις δράσεις που απαιτούνται για τη διατήρηση της ροής μιας διαδικασίας.

Στην ευέλικτη μάθηση χρησιμοποιούμε kanban για να κάνουμε τις προθέσεις μας και την παρακολούθηση των εργασιών μας ορατές.
Παίρνουν πολλές διαφορετικές μορφές. Ακολουθούν δύο παραδείγματα.

Kanban Προσφορών/Αιτημάτων/Προγράμματος
Σε αυτό το Kanban μπαίνουν οι προσφορές και τα αιτήματα μάθησης. ‘Ολα τα μέλη της κοινότητας μάθησης μπορούν να συνεισφέρουν. Αυτά αντιστοιχίζονται, συνδυάζονται, στελεχώνονται και προγραμματίζονται στη συνάντηση προγραμματισμού (της ημέρας, της εβδομάδας, του τριμήνου, του έτους κτλ) 

Κanban δεξιοτήτων Κοινότητας
To Κanban δεξιοτήτων Κοινότητας είναι ένα εργαλείο με το οποίο δημιουργείται o πολιτισμός της κοινότητας. Χωρίζεται σε τέσσερις στήλες:

  • Επίγνωση (προβλήματα κοινότητας που χρειάζονται επίλυση)
  • Εφαρμογή (η αποφασισμένη δράση για κάθε πρόβλημα)
  • Πρακτική (οι αλλαγές που εφαρμόζονται)
  • Δεξιότητα (οι αλλαγές έχουν καθιερωθεί, και μια πτυχή του πολιτισμού μας δημιουργήθηκε)

 

Δύο κατευθυντήριες γραμμές των Kanban είναι: οπτικοποίησε την δουλειά σου και περιόρισε τις εργασίες σε εξέλιξη. Οπτικοποιώντας την δουλειά μας χαράζεται η πορεία για την πραγματοποίηση των προθέσεων μας. Μας βοηθάει να μένουμε εστιασμένοι και να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Περιορίζοντας τις εργασίες σε εξέλιξη μπορούμε να εμπλακούμε βαθιά σε αυτό που κάνουμε. Χρησιμοποιώντας Kanban μαθαίνουμε να είμαστε αποδοτικοί στο πως χρησιμοποιούμε το χρόνο μας και ποιές είναι οι προτεραιότητες μας, ώστε να κάνουμε συνειδητές επιλογές σε τι θα εμπλακούμε.

Ένα Kanban μπορεί να είναι χωρισμένο σε στήλες: Να Γίνει, Γίνεται, Έγινε και χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητα σημειώματα ο πίνακας γεμίζει με ιδέες, προθέσεις και εργασίες σε εξέλιξη.
Η στήλη Να Γίνει εμπεριέχει πράγματα που θέλουμε να κάνουμε, να εξερευνήσουμε, να δημιουργήσουμε. Σε καθημερινή βάση η λίστα πιθανοτήτων μπαίνει σε σειρά προτεραιότητας, οπτικοποιείται, αξιολογείται, και τελικά μπαίνει στη στήλη ‘Εγινε.
Τα Kanban είναι ευέλικτα εργαλεία που μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με το τι λειτουργεί καλύτερα για τους χρήστες.