slider
Μην αμφιβάλλεις ποτέ ότι ένα μικρό σύνολο στοχαστικών, αφοσιωμένων ανθρώπων μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Είναι το μόνο πράγμα που τον έχει αλλάξει μέχρι τώρα.

Μην αμφιβάλλεις ποτέ ότι ένα μικρό σύνολο στοχαστικών, αφοσιωμένων ανθρώπων μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Είναι το μόνο πράγμα που τον έχει αλλάξει μέχρι τώρα.

Margaret Mead