Μπορεί η διαδικτυακή μάθηση να συμβάλλει στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση;

Η διαδικτυακή μάθηση, συμπεριλαμβανομένης της υβριδικής μάθησης (συνδυασμός διαδικτυακής και δια ζώσης μάθησης), είναι επιλογή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και για ενήλικες γενικότερα. Τι γίνεται με τον υπόλοιπο πληθυσμό;

Πολλοί μαθητές και φοιτήτριες βρέθηκαν σε διαδικτυακή μάθηση λόγω της πανδημίας. Για κάποιους αυτό ήταν ευλογία με εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες και δεξιότητες ευέλικτης επικοινωνίας για να διευκολύνουν τη μάθηση, προσφέροντας χρόνο και πηγές στις μαθητευόμενες για αυτορρύθμιση, επεκταση και εξέλιξη τρόπων μάθησης της προτίμησής τους. Για άλλες ήταν χάσιμο χρόνου και για πολλούς έδωσε περαιτέρω περιθώρια για ότι χειρότερο μπορεί να κάνει η διαδικτυακη τεχνολογία στα μυαλά και τα σώματα των νέων.

Στα περισσότερα μέρη του κόσμου η επιλογή του τρόπου μάθησης είναι αυστηρά περιορισμένη για τους κάτω των 18 ετών. Αυτό όχι μόνο περιορίζει το εύρος της εκπαίδευσής τους και την ανάπτυξή τους γενικά, αλλά επίσης τους αφήνει σε άγνοια για τις διαδικτυακές και υβριδικές επιλογές που έχουν και στην εργασία.

Η διεύρυνση των επιλογών στην εκπαίδευση με καινοτόμο χρήση νέων τεχνολογιών για μάθηση, ο συνδυασμός ψηφιακών και πραγματικών τοποθεσιών για την υπέρβαση των περιορισμών στη συνεργασία και τη συνύπαρξη πέρα ​​από σύνορα μπορεί να καθιερώσει την ελευθερία επιλογής στη μάθηση όπου δεν υπάρχει, αλλά και να την ενισχύσει και να την επεκτείνει όπου υπάρχει. Η νομοθετική μεταρρύθμιση μπορεί έτσι να γίνει πιο ευκολα και γρήγορα.

Επίσης, η επιλογή της ψηφιακής και υβριδικής εκπαίδευσης αποτελεί θεμέλιο για πολλές άλλες ελευθερίες.

Για όσες εργάζονται για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, σε όλο τον κόσμο, βασικά κίνητρα είναι η διασφάλιση της υγείας και της ευημερίας στο πλαίσιο της μάθησης, η επιστροφή της μάθησης στην κοινότητα και η σύνδεση μικρο-κοινοτήτων και μακρο-κοινοτήτων.

Με την εμπειρία της πανδημίας και με το μέλλον να επηρεάζεται ουσιαστικά από αυτήν, οι προτάσεις αυτές αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία.

Η ελευθερία επιλογής στη μάθηση ανακουφίζει πολλά από τα υγειονομικά, οικονομικά και εργασιακά προβλήματα που έχει φέρει στην επιφάνεια η πανδημία.

Μερικά παραδείγματα: 

  • μείωση της συμφόρησης σε χώρους μάθησης, διαποικίληση χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών) μάθησης
  • περισσότερες επιλογές για οικογένειες και μαθήτριες που δεν μπορούν να αντέξουν τα έξοδα του παραδοσιακού σχολείου ή δεν έχουν πρόσβαση για άλλους λόγους όπως η απουσία σχολείων στην περιοχή τους
  • αποκέντρωση και, συνεπώς, διευκόλυνση της δημιουργίας και λειτουργίας εκπαιδευτικών κοινοτήτων όπου δεν υπάρχουν πόροι.
  • επέκταση και ανακατανομή των επαγγελμάτων διδασκαλίας/αρωγής, συμπερίληψη π.χ. καλλιτεχνών, ειδικών υγείας, κοινωνικών λειτουργών, ατόμων τρίτης ηλικίας 

Η δυνητικά παγκόσμια μεταρρύθμιση είναι πιο εφικτή από ποτέ. Μη επεμβατική διεθνής μεταρρύθμιση για τη διευκόλυνση της τοπικής, πολιτιστικά συγκεκριμένης, μεταρρύθμισης.

Η ουσιαστική και ποικιλόμορφη, διεθνή και τοπική, κοινωνική μεταρρύθμιση είναι τόσο προϋπόθεση όσο και αποτέλεσμα ουσιαστικής, ριζικής, εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Η διαδικτυακή και η υβριδική μάθηση θα μπορούσαν να είναι ιδανικά μέσα για την υπέρβαση των καθιερωμένων περιορισμών της ποικιλομορφίας.

Η πρόσβαση στη διαδικτυακή μάθηση με υποδομές και υποστήριξη για υβριδική μάθηση σε μικρο-κοινότητες μπορεί να ενδυναμώσει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η οικονομική εξαθλίωση αφορούν όλους μας, όχι μόνο όσους τα ζουν. Μπορεί να μην είναι ακόμη εμφανές, αλλά η απώλεια των δικαιωμάτων επιλογής πέρα ​​από τα σύνορα, ακόμη και εκεί που θεωρούνται απολύτως δεδομένα, είναι προβλέψιμη.

Η διαδικτυακή μάθηση θα μπορούσε να παίξει ζωτικό ρόλο στην εξέλιξη ενός πολιτιστικά συγκεκριμένου ευέλικτου πλαισίου που συνδυάζει τυπικές και μη τυπικές, δημοκρατικές, ευέλικτες και αυτοκατευθυνόμενες προσεγγίσεις στη μάθηση.

Θα μπορούσε να συμβάλλει καθοριστικά στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες της χρήστριας, προσβάσιμες σε όλες τις ηλικίες και κοινωνικοοικονομικές καταστάσεις και στην ευρεία δημιουργία και νομιμοποίηση κοινοτήτων μάθησης.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι προτάσεις για διεύρυνση των επιλογών στην εκπαίδευση βασίζονται στην καινοτόμο χρήση νέων τεχνολογίων για μάθηση και στη συνακόλουθη αποϊδρυματοποίηση της μάθησης συνδυάζοντας ψηφιακές και πραγματικές τοποθεσίες για να ξεπεραστούν περιορισμοί στη συνεργασία και τη συνύπαρξη πέρα ​​από σύνορα. Με την διαδικτυακή μάθηση, οι μικρο- και μακρο-κοινότητες μπορούν να διασυνδεθούν και τα περιβάλλοντα και οι διαδικασίες μάθησης μπορούν να επιστρέψουν σε αυτές τις κοινότητες. Οι κοινότητες διαδικτυακής και υβριδικής μάθησης μπορούν επίσης να παίξουν σημαντικό ρόλο στην υπέρβαση των καθιερωμένων διαχωριστικών ορίων μεταξύ της εκπαίδευσης στον κρατικό τομέα, στον τομέα της αγοράς και στον κοινοτικό τομέα.

Η διαδικτυακή και η υβριδική μάθηση ως επιλογή σε όλους τους τομείς του κράτους (δημόσιου), της αγοράς (ιδιωτικού) και της κοινότητας θα μπορούσαν να διευκολύνουν την άμεση διεθνή εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ως εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη. Αυτή η επιλογή θα μπορούσε να απλοποιήσει τη διασύνδεση, συνεργασία και δημιουργία κοινών αρχών μεταξύ Υπουργείων Παιδείας και όλων των φορέων που αποφασίζουν και ενεργούν για την εκπαίδευση Διεθνώς, του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (OHCHR), της Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Πολιτιστικής Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) και άλλων παγκόσμιων δια κυβερνητικών και μη-κυβερνητικών οργανώσεων.

Η καθιέρωση της διαδικτυακής και της υβριδικής μάθησης πέρα από σύνορα θα μπορούσε να συμβάλλει καθοριστικά στο να γίνει η παροχή εκπαίδευσης υποχρεωτική, πέρα από την υποχρεωτική εκπαίδευση, επιτρέποντας στην εκπαίδευση να ανθίσει χωρίς υποχρεωτική φοίτηση στο σχολείο.

Θα μπορούσε να κάνει τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τις κοινότητες μάθησης, το διδακτικό προσωπικό και τις ψηφιακές εκπαιδευτικές δομές να γίνουν ανοιχτού κώδικα, ώστε να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις επιλογές της κάθε μαθητευόμενης.