Μαθήματα ζωγραφικής σε καμβά – Canvas painting lessons

English further down

Mε τον Έλπιφο.
Ένας συνδυασμός παιχνιδιού και βελτίωσης της αισθητικής και της ψυχολογίας.

With Elpifos.
A combination of play and improvement of aesthetics and psychology