Θεραπεία & εκπαίδευση στο νερό – Therapy & education in the water 

English further down

Με τη Σοφία Μιχαλοπούλου

Απαραίτητη η συμμετοχή γονέων.

Η εξερεύνηση του νερού μέσω των συναισθημάτων μας μας επιτρέπει να συνδεθούμε με τον εαυτό μας, να αναγνωρίσουμε τις ανάγκες μας και να νιώθουμε άνετα.

With Sofia Michalopoulou

P
arental participation required.

Exploring water through our emotions allows us to connect with ourselves, to recognise our needs and to feel at ease.