Διεθνής Έκκληση για Επαναπροσδιορισμό της Εκπαίδευσης στην πανδημία και πέραν αυτής

Σας προσκαλούμε να συντάξουμε μαζί ‘Εκκληση για επαναπροσδιορισμό της εκπαίδευσης διεθνώς, πέρα από σύνορα.

Το παρακάτω είναι σημείο εκκίνησης που πρέπει φυσικά να εξελιχθεί με λεπτομέρειες και σε διάφορες τοπικές και διεθνείς μορφές ανάλογα με συγκεκριμένους σκοπούς ανα περίπτωση. 

Οι προτάσεις της Ακαδημίας ‘Ανοιξης για τη διεύρυνση επιλογών στην εκπαίδευση πριν την πανδημία βασίζονται στην καινοτόμα χρήση νέας τεχνολογίας για τη μάθηση και στην απο-ιδρυματοποίηση της μάθησης. Συνδυάσαμε ψηφιακές και πραγματικές έδρες για να ξεπεράσουμε περιορισμούς στη συνεργασία και τη συνύπαρξη, για μάθηση πέρα από σύνορα.

Προ-πανδημίας το βασικό μας κίνητρο ήταν η διασφάλιση της υγείας και της ευημερίας στο πλαίσιο της μάθησης. 

Επαναφέραμε τη μάθηση στην κοινότητα και συνδέσαμε μικρο-κοινότητες και μακρο-κοινότητες.

Εν μέσω πανδημίας και με το μέλλον να επηρεάζεται ουσιαστικά από αυτήν οι προτάσεις αυτές αποκτούν μια περαιτέρω σημαντικότητα.

Η ελευθερία επιλογής στη μάθηση ανακουφίζει πολλά από τα υγειονομικά, οικονομικά και εργασιακά προβλήματα που έχει φέρει στην επιφάνεια η πανδημία.

Μερικά παραδείγματα: 

 • μείωση της συμφόρησης σε χώρους μάθησης, διαποικίληση χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών) μάθησης
 • περισσότερες επιλογές για οικογένειες και μαθητές που δεν μπορούν να αντέξουν τα έξοδα του παραδοσιακού σχολείου ή δεν έχουν πρόσβαση για άλλους λόγους όπως η απουσία σχολείων στην περιοχή τους
 • αποκέντρωση και, συνεπώς, διευκόλυνση της δημιουργίας και λειτουργίας εκπαιδευτικών κοινοτήτων όπου δεν υπάρχουν πόροι.
 • επέκταση και ανακατανομή των επαγγελμάτων διδασκαλίας/αρωγής, συμπερίληψη π.χ. καλλιτεχνών, ειδικών υγείας, κοινωνικών λειτουργών, ατόμων τρίτης ηλικίας 

 

Βλέπουμε την παγκόσμια μεταρρύθμιση πιο εφικτή και απαραίτητη από ποτέ. Η βαθιά, βιώσιμη τοπική μεταρρύθμιση εξαρτάται από αυτήν. Δεν προτείνουμε ότι η εκπαίδευση στους διάφορους πολιτισμούς του κόσμου πρέπει να πάει προς μια κατεύθυνση. Δεν είναι αποικιοκρατική προσέγγιση. Η προσέγγιση αφορά την εξεύρεση τρόπων μη επεμβατικής διεθνούς μεταρρύθμισης για τη διευκόλυνση της τοπικής πολιτιστικά συγκεκριμένης μεταρρύθμισης.

Η εκπαιδευτική αυτή μεταρρύθμιση και προϋποθέτει και προκαλεί ουσιαστική και ποικιλόμορφη, διεθνή και τοπική, κοινωνική μεταρρύθμιση.

Προσκαλούμε διεθνή συνεργασία για την εξέλιξη της ακόλουθης ‘Eκκλησης και για την υποβολή της όπου είναι απαραίτητο:

 • Άμεση Διεθνής Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση ως επείγουσα ανάγκη.
  Διασύνδεση, συνεργασία και δημιουργία κοινών αρχών μεταξύ Υπουργείων Παιδείας και όλων των φορέων που αποφασίζουν και ενεργούν για την εκπαίδευση Διεθνώς, του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (OHCHR), της Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Πολιτιστικής Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) και άλλων παγκόσμιων δια κυβερνητικών και μη-κυβερνητικών οργανώσεων.
 • Αναδιοργάνωση των Διεθνών και Τοπικών Συστημάτων Πρόνοιας ώστε να αναλάβουν την πλήρη ευθύνη της ουσιαστικής διασφάλισης των δικαιωμάτων των ανηλίκων γενικά και του δικαιώματός τους στη μάθηση σύμφωνα με τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Ετσι, η εκπαίδευση έχει το χώρο να ανθίσει χωρίς υποχρεωτική φοίτηση στο σχολείο.
  Συστήματα πρόνοιας που εγγυώνται ουσιαστικά τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανηλίκων γενικά και το δικαίωμά τους στη μάθηση σύμφωνα με τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Πλήρης συμμετοχή τοπικών φορέων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ανηλίκων  (όπως τα παραδοσιακά συστήματα ή ο Συνήγορος του Παιδιού).
 • Δημόσια προαιρετική εκπαίδευση για όλες/ους. Αναδιανομή του προϋπολογισμού και των πόρων ώστε όλα τα σχολεία, πανεπιστήμια, κοινότητες μάθησης, το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι ψηφιακές εκπαιδευτικές δομές να είναι ανοιχτά προς χρήση σύμφωνα με τις επιλογές της/ου καθεμίας/νός.
 • Θεσμοθέτηση της πλήρους συμμετοχής ανηλίκων σε όλες τις διαδικασίες αποφάσεων που αφορούν την εκπαίδευση.
 • Επαναπροσδιορισμός της λειτουργίας του εκπαιδευτικού προσωπικού ως μέντορες, διευκολυντές και συνοδοί στην αυτοκατευθυνόμενη μάθηση των μαθητών/φοιτητών.
 • Διαποικίληση και εκσυγχρονισμός του συστήματος αξιολόγησης, εξέτασης, βαθμολόγησης, και της εισαγωγικής και απορριπτικής διαδικασίας.
 • Θεσμοθέτηση της κοινότητας μάθησης ως δημόσια εκπαιδευτική δομή με πρόσβαση σε όποια εκπαιδευτική διαδικασία και παροχή επιλέγει η κάθε κοινότητα.
 • Θεσμοθέτηση και ενδελεχής επιτήρηση της πλήρους πραγμάτωσης όλων των άρθρων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε κάθε εκπαιδευτική δομή.
 • Δημόσια πρόσβαση στην ηλεκτρονική μάθηση σε όλους με το ανάλογο παραπάνω εύρος επιλογών. Υποδομές και στήριξη για μικτή, υβριδική μάθηση (συνδυασμός ηλεκτρονικής και δια ζώσης μάθησης) σε μικρο-κοινότητες.
  Εκσυγχρονισμός της ηλεκτρονικής μάθησης σε συνεργασία με διεθνείς φορείς.
 • Αναθεώρηση και διεύρυνση των άρθρων περί του δικαιώματος της ελεύθερης επιλογής στη μάθηση σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, όπως αναφέρεται στο Σύνταγμα κάθε χώρας, στα κείμενα του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, {ενδεικτικά: άρθ. 5 του Ελληνικού Συντάγματος, Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών: Άρθρο 26,  Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών (άρθ.5, άρθ.12 μεταξύ άλλων), η ICCPR (άρθ.18 παρ.4 σε συνδ με 4 παρ.2), ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (άρθ.14 παρ.4)} και αναθεώρηση του τρόπου υλοποίησης τους ώστε να πάψει να είναι απλά συμβολική η υπογραφή τους.