Βοήθεια μαθητών Δευτεροβάθμιας

Η Ακαδημία ‘Ανοιξης λειτουργεί με βάση τις προσφορές και τα αιτήματα των μελών της.

Κάποιοι έφηβοι και οικογένειες έκαναν το παρακάτω αίτημα:

Βοήθεια μαθητών Δευτεροβάθμιας

Περιγραφή: Αναζητούμε ειδικούς (όχι μόνο εκπαιδευτικούς π.χ. τοπογράφους) για δημιουργία Ομάδων Μελέτης σε τομείς όπου είτε δυσκολεύονται είτε δεν διδάσκονται τα παιδιά στο σχολείο.

Οι τομείς έως τώρα είναι:

 • Μαθηματικά
 • Τοπογραφία
 • Γραμμικό και Ελεύθερο Σχέδιο
 • AutoCAD
 • Ελληνικά
 • Αγγλικά
 • Τα απαραίτητα για Γυμναστική Ακαδημία

Η δημιουργία ομάδων μελέτης θα μπορούσε να συνδυαστεί με πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης μέσω πρακτικής.

Γλώσσες: Ελληνικά & Αγγλικά

Ημερομηνίες, ώρες και διάρκεια: ανοιχτό για τώρα

Συμμετοχή: Υβριδικό – και διαζώσης και διαδικτυακά

Τόπος: Κέρκυρα και αλλού

Αναζητάμε λοιπόν άτομα οποιασδήποτε ηλικίας με ανάλογες δεξιότητες, μαθητές, φοιτητές, επαγγελματίες, ειδικούς και εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία Ομάδων Μελέτης σε τομείς όπου μαθητές Δευτεροβάθμιας είτε δυσκολεύονται είτε δεν διδάσκονται στο σχολείο.
Θα μπορούσε να συνδυαστεί με πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης μέσω μαθητείας/πρακτικής.

Βασικοί στόχοι:

 • Η στήριξη των μαθητών 
  • στη συμμετοχή και απόδοσή τους στο σχολείο
  • στις εξετάσεις 
  • στις πανελλήνιες
  • στις επιλογές τους στην επιλογή Λυκείου, Τομέων και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Η ανάκτηση (όπου απαιτείται) και διατήρηση του ενδιαφέροντος και της ουσιαστικής κατανόησης και εφαρμογής των αντικειμένων και των διασυνδέσεων τους

Εάν σε ενδιαφέρει ή/και γνωρίζεις κάποια/ον που θα ενδιαφερόταν σε παρακαλούμε να κάνεις την προσφορά σου εδώ.