Αίτηση Συμμετοχής

Οι δράσεις της Ακαδημίας Άνοιξης είναι μόνο για μέλη. Αυτό αφορά μέντορες και συμμετέχοντες.
Υπάρχει δυνατότητα δοκιμαστικού χωρίς να είσαι μέλος.

Κάποιες δράσεις όπως οι παραστάσεις είναι ανοιχτές στο κοινό.

Μόνο τα μέλη μπορούν να κάνουν προσφορές και αιτήματα.

Οικογενειακή Συνδρομή: η συνδρομή των γονέων/κηδεμόνων καλύπτει όλα τα ανήλικα μέλη της.

  • Aν θέλεις να μας υποστηρίξεις χωρίς να γίνεις μέλος, μπορείς να γίνεις Χορηγός.
  • Μπορείτε να συμμετάσχετε και ως ομάδα/οργάνωση.
  • Για να γίνετε μέλη συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση.