Στήριξη

Ελευθερία επιλογής στη μάθηση 

Η Ακαδημία Άνοιξης είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο.

Στόχος της είναι να είναι βιώσιμη και για αυτούς που την υπηρετούν και για αυτούς που υπηρετεί:

  • να καλύπτει τα έξοδα της διατηρώντας υψηλή ποιότητα στις υπηρεσίες, στις εγκαταστάσεις και στο υλικό της
  • να παρέχει αξιοπρεπείς μισθούς σε όσους εργάζονται για αυτήν 
  • να μην απαιτεί δίδακτρα

 

Για να το καταφέρουμε αυτό ζητάμε την στήριξη όσων είναι σε θέση να προσφέρουν.